Social Share:

CIR 1Powiększająca się RODZINA jest motorem lokalnej gospodarki, nauki, kultury i sportu. Rodzice chcą zapewnić dzieciom godne warunki dorastania oraz dobry poziom edukacji i dlatego są świetnymi, lojalnymi pracownikami. To oni płacąc coraz wyższe podatki, zasilają budżet gminy i państwa.Jesteśmy świadkami rosnącej konkurencji o rodziny, które są coraz bardziej mobilne i migrują w poszukiwaniu dobrego miejsca do zamieszkania. Cały rok trwa "olimpiada", w której udział biorą miasta, gminy i państwa. Idzie o demografię i związany z nią rozwój lokalnej społeczności oraz wzrost gospodarczy. Powstają nowe narzędzia polityczne, które mają zapobiegać wyludnianiu się miast.

W styczniu 2016r. dziennikarze portalu epoznan.pl zadali czytelnikom pytanie - Jaki jest najlepszy sposób na zatrzymanie wyludniania się Poznania? Aż 41 procent respondentów uznało, że należy wprowadzić szereg przywilejów i obniżek dla zameldowanych mieszkańców kosztem tych, którzy tylko w mieście pracują. Natomiast 31 procent czytelników, którzy wzięli udział w ankiecie odpowiedziało, że miasto powinno inwestować w mieszkaniówkę i wynajmować lokale po preferencyjnych cenach.

Odpowiedzi te świadczą o tym, ze zasiłki rodzinne to nie wszystko i czas najwyższy skończyć z patrzeniem na rodzica przez pryzmat socjalnych świadczeń pomocowych. We wszystkich niemal polskich gminach, w obszarze polityki rodzinnej, brakuje woli działania, prorodzinnych instytucji, długofalowych programów i ekspertów. Są specjaliści ds. polityki socjalnej, ale nie rodzinnej. Dzisiaj, aby mieszkańca zatrzymać, trzeba wysyłać do niego konkretne sygnały, że jest ważny. Powstające w Poznaniu Centrum Inicjatyw Rodzinnych ma być placówką miejską, w której rodziny poczują, że są w centrum zainteresowania, będą dobrze obsłużone, a ich potrzeby zostaną zaspokojone.

Istnieje wiele formatów, według których powstawały centra dla rodzin w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji czy w Niemczech. Część z nich funkcjonuje w ramach struktur państwowych, miejskich, wojewódzkich i gminnych. Są też takie, które zostały utworzone w ramach koalicji potrzeb lub organizacji pozarządowych, a nawet na bazie wypracowanych wieloletnich umów o współpracy. Koncepcje różnią się w zależności od charakteru miejscowości, liczby mieszkańców, struktury społecznej i narodowościowej.

Najważniejsze cele centrów dla rodzin można zamknąć w czterech obszarach: informacja, doradztwo, inicjatywa i Wellcome center. Każde miasto powinno wypracować najlepszy dla swoich mieszkańców format. Gminy stawiając na rodziny mają szansę na prawdziwy rozwój.

Elżbieta Lachman

PR-owiec, germanistka, autorka artykułów na temat narzędzi w polityce rodzinnej w prasie drukowanej i Internecie. Ekspertka Fundacji "Głos dla Życia", członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, wiceprzewodnicząca Rady Rodziny Dużej przy Prezydencie Miasta Poznania, inicjatorka utworzenia pierwszego w Polsce Centrum Inicjatyw Rodzinnych oraz współautorka koncepcji jego działania.