Social Share:

ZDRZwiązek Dużych Rodzin „Trzy Plus” został wybrany w konkursie przez ministerstwo rodziny na partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny (KDR). Ma to przyczynić się do poszerzenia kręgu podmiotów oferujących uprawnienia posiadaczom Karty.

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w MRPiPS 24 stycznia, przez minister Elżbietę Rafalską i prezes Związku Dużych Rodzin Joannę Krupską.

- To bardzo ważny dzień dla polskich rodzin – mówiła minister Rafalska podczas uroczystości. - Karta Dużej Rodziny, która funkcjonuje od 2014 r., rozpędza się, nabiera wiatru w żagle i będzie terytorialnie oddziaływać inaczej i lepiej.

Na uroczystości był obecny także wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Minister Rafalska złożyła na jego ręce podziekowania dla wojewodów, gdyż od lipca 2014 r. pozyskiwaniem firm zajmowały się urzędy wojewódzkie.

Na konieczność zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu Karty Dużej Rodziny wskazywała Najwyższa Izba Kontroli. Podkreślono ograniczoną skuteczność Karty ze względu na brak firm odpowiadających potrzebom rodzin wielodzietnych i małe zróżnicowanie terytorialne partnerów.

- Charakterystyczna jest koncentracja partnerów Karty Dużej Rodziny w większych miastach i niska dostępność w małych miejscowościach i na wsi. To powoduje, że część jej użytkowników ma ograniczoną możliwość korzystania z niej. Chcemy to zmienić. Karta Dużej Rodziny musi realnie odpowiadać na potrzeby rodzin wielodzietnych. Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” rodziny mogą częściej korzystać z Karty. Teraz musimy zadbać o różnorodność partnerów Karty oraz ich większą dostępność dla rodzin – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dostęp do zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny jest zróżnicowany w skali kraju. Szczególnie brakuje podmiotów oferujących produkty i usługi pochłaniających większość budżetu domowego, czyli firm z branży żywności, odzieży i obuwia, edukacji i zdrowia.

- Od 2007 roku inicjowaliśmy karty dużych rodzin w samorządach – przypomniała prezes Związku Dużych Rodzin Joanna Krupska. – Ten mechanizm nie tylko zostawia w kieszeniach rodzin wielodzietnych trochę więcej pieniędzy, ale pokazuje też, że ich trud jest coś warty i doceniany. Przekazanie KDR w ręce stowarzyszenia rodziców, w rece obywateli, jest aktem zaufania wobec nich.

Zwróciła się także do wszystkich rodzin wielodzietnych, by włączały się w rozwijanie systemu KDR, w celu pozyskania jak największej liczby partnerów oraz uzyskania jak najlepszych zniżek. Zaapelowała również do przedsiebiorców o docenienie takich rodzin, których jest w Polsce 627 tys., a które robią zakupy niemal hurtowo.

- Od połowy stycznia wniosek o KDR można składać za pośrednictwem internetu – mówiła minister Elżbieta Rafalska. – Wkrótce uruchomimy aplikację, dzięki której, aby skorzystać ze zniżki, wystarczy pokazać kartę w telefonie. Karta plastikowa nie będzie już niezbędna.

Dodatkowo, dzięki funkcji geolokalizacji, posiadacz karty będzie mógł łatwo i szybko sprawdzić, gdzie w pobliżu może skorzystać ze zniżek oraz zapoznać się z ofertą partnerów Karty Dużej Rodziny.

Od lipca 2014 r. pozyskiwaniem firm do Karty Dużej Rodziny zajmowały się urzędy wojewódzkie. Pozyskały one ponad 1,6 tys. partnerów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym. Najwięcej umów zawarto w województwie mazowieckim (ok. 250), małopolskim, śląskim oraz kujawsko-pomorskim (po ok.130), a najmniej w województwach zachodniopomorskim (ok. 40) oraz lubuskim, łódzkim i opolskim (po ok. 50). Partnerzy oferują zniżki w prawie 13 tys. miejsc w całej Polsce.

Kartę Dużej Rodziny ma już 1,7 mln osób, w tym dzieci z dużych rodzin. W programie uczestniczy 361,6 tys. rodzin wielodzietnych. Najwięcej Kart wydano na Mazowszu (254,2 tys.), Małopolsce (206,7 tys.) oraz na Śląsku (160,7 tys.) i w Wielkopolsce (155,9 tys.).

Na zakończenie uroczystości minister Rafalska wręczyła rodzinom, które właśnie przystępują do programu, Karty Dużej Rodziny.