Social Share:

szwecjaW krajach zachodnich państwo coraz częściej ingeruje dziś w funkcjonowanie rodzin. Coraz powszechniej zaczyna też wkraczać w kompetencje, jakie do tej pory przysługiwały rodzicom względem dzieci. Państwem, którego postępowanie można uznać za modelowe w tej kwestii, jest Szwecja, często stawiana w Polsce za wzór. 


Liberalny publicysta szwedzki Karl Rudbeck twierdzi, że źródłem dzisiejszej sytuacji rodzin w tym kraju jest wieloletnia dominacja w życiu publicznym ideologii lewicowej. Każde państwo socjalistyczne dąży bowiem z założenia do podporządkowania sobie możliwie jak największych obszarów życia społecznego, w związku z tym niszczy wszelkie niezależne od siebie ośrodki władzy i autorytetu. Takim obiektem destrukcji stała się w Szwecji właśnie rodzina.
Redaktor miesięcznika „Nyliberalen” Henrik Bejke mówi, że „rodzina stała się celem ataku socjalistów, gdyż ze swej natury preferuje pewien rodzaj wychowania, który może odgrywać alternatywę wobec instytucji opiekuńczych państwa. Rodzina tworzy siatkę ochronną dla człowieka, który w momencie, gdy pojawiają się problemy, np. brak pieniędzy czy kłopoty zdrowotne, może się zwrócić o pomoc do krewnych. Państwo dąży do zerwania więzi rodzinnych po to, by ludzie zwracali się z pomocą bezpośrednio do niego. W ten sposób uzależnia ich od siebie.”
            Szwedzka lewica, w odróżnieniu od komunistów w innych krajach, budowę socjalizmu postanowiła rozpocząć nie od nacjonalizacji gospodarki, lecz od zmian w sferze społecznej i obyczajowej. Używając terminologii marksistowskiej, skoncentrowała się więc na nadbudowie, a nie na bazie (co zgodne było z postulatami włoskiego działacza komunistycznego Antonio Gramcsiego). Gospodarka pozostała w dużej części w rękach prywatnych, co umożliwiło osiągnięcie dobrych wyników ekonomicznych. Socjaliści skupili się natomiast na inżynierii społecznej. Celem było wychowanie nowego człowieka i stworzenie nowego społeczeństwa. Żeby to osiągnąć, trzeba było najpierw zniszczyć stare struktury. Nic więc dziwnego, że prawodawstwo uchwalane w Szwecji sprzyjało rozbiciu więzi rodzinnych na różnych poziomach: między współmałżonkami, między rodzicami a dziećmi i między wnukami a dziadkami.

Rozłam: mąż – żona
W Szwecji notuje się rocznie 38 tys. małżeństw i 31 tys. rozwodów. 60 proc. dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich, 20 proc. jest zaś wychowywanych przez samotnych rodziców. Pojawiają się nowe alternatywne formy „rodzin”, np. sambo – czyli „mieszkający razem” lub serbo – „mieszkający oddzielnie”. W 1995 r. parlament szwedzki zalegalizował też związki par homoseksualnych. Według Sörena Anderssona ze Związku Równouprawnienia Seksualnego (RFSL), ok. 40 tys. osób może pochwalić się tym, że przynajmniej jedno z jego rodziców było homoseksualistą.
            Elina Aberg ze szwedzkiej młodzieżówki Zielonych mówi, że tradycyjna rodzina należy w Szwecji do przeszłości, natomiast przyszłością jest poligamia. Taki postulat zgłosiło oficjalnie kierownictwo jej ugrupowania. Pojawiają się nawet pomysły, by zdelegalizować rodzinę w ogóle jako instytucję ze swej natury opresywną i dyskryminacyjną. Szwedzcy naukowcy już teraz piszą całe rozprawy o tzw. „plastikowych rodzinach”, czyli hybrydach powstałych po kilku małżeństwach i kilku rozwodach. Dziecko w takiej rodzinie ma np. cztery mamy, sześciu ojców i liczne rodzeństwo, którego często nie jest się w stanie doliczyć. Państwowe uczelnie finansują badania, które mają ukazać pozytywne strony tego typu rozwiązań.
            Profesor Margareta Bäck-Wiklund z Uniwersytetu w Göteborgu opowiada, że dzieci wędrujące po kolejnych rozwodach od jednej rodziny do drugiej nabywają w ten sposób doświadczenia życiowego i kapitału społecznego, który może im się przydać w dorosłym życiu. Najczęściej przywoływanym argumentem świadczącym o wyższości „plastikowych” rodzin nad normalnymi ma być fakt, że dzieci na święta dostają znacznie więcej prezentów. Dawid Bechtel, śpiewak operowy ze Sztokholmu, wspomina, że już w pierwszej klasie podstawówki dowiedział się, jak wspaniałą rzeczą jest rozwód i jak to dobrze, gdy dziecko może mieć czworo rodziców.
W szwedzkiej debacie publicznej niemal w ogóle nie mówi się o prowadzeniu polityki prorodzinnej. Obowiązujące przepisy, zwłaszcza system podatkowy, faworyzują natomiast inne rodzaje związków kosztem tradycyjnej rodziny. Większość rozwodów ma miejsce po urodzeniu pierwszego dziecka, co wynika m.in. z tego, że matka samotnie wychowująca dziecko może liczyć na wysokie zasiłki ze strony państwa, natomiast pełna rodzina już nie. Częstym zjawiskiem są wobec tego fikcyjne rozwody, na które małżonkowie godzą się tylko ze względów finansowych. Ponieważ jednak urzędy skarbowe ścigają tego rodzaju nadużycia, rozwiedzeni, lecz żyjący ze sobą małżonkowie muszą prowadzić podwójną grę – przed państwem, sąsiadami, a niekiedy nawet własną rodziną.
            Efekt polityki jest taki, że wychodzenie za mąż stało się nieopłacalne finansowo. Mąż przestał być najważniejszym oparciem żony – rolę tę przejęło państwo.

Rozłam: rodzice – dzieci
Państwo przejęło też całkowitą niemal kontrolę nad wychowaniem dzieci. Ponieważ wysokie podatki uniemożliwiają utrzymanie rodziny z jednej pensji, obydwoje rodzice muszą pracować, a dziecko przez cały dzień przebywa w szkole publicznej lub innych państwowych instytucjach opieki. System podatkowy zniszczył zresztą inne możliwości wychowania dzieci przez państwo – większość prywatnych przedszkoli i szkół zbankrutowała, a na wynajęcie niańki lub opiekunki do dzieci mogą sobie pozwolić tylko najbogatsi.
            Przez lata w mediach propagowany był też pogląd, że właściwe wychowanie dzieci mogą zapewnić tylko specjalnie wykształceni eksperci. Podważona została zupełnie wychowawcza rola rodziny. Jednocześnie na skutek triumfów „wolnej pedagogiki” doszło do tego, że 12-letnie dziecko może już samo decydować o swoich losach wbrew woli rodziców.
            Od 1979 roku w Szwecji obowiązuje całkowity zakaz wymierzania kar cielesnych dzieciom. Grozi za to od roku do dziesięciu lat więzienia. Kara grozi za takie przestępstwa, jak m.in. klaps w tyłek, pociągnięcie za ucho czy podniesienie głosu. Już w przedszkolu dzieci są informowane o swoich prawach: mają obowiązek zgłosić na policję każdy tego typu przypadek.
            Głośna była niedawno w Szwecji sprawa nastoletniej Agnety, która postanowiła zemścić się na ojczymie za to, że oddał kocięta do uśpienia. Oskarżyła go o pobicie i seksualne molestowanie, co skończyło się skazaniem go na dwa lata więzienia i 83 tys. koron odszkodowania. Matce, która nie uwierzyła w opowieść córki, odebrano prawa rodzicielskie, zaś Agneta trafiła do rodziny zastępczej. Kiedy po trzech miesiącach załamana dziewczyna zdecydowała się przyznać do fałszerstwa, prokurator nie dał jej wiary i mężczyzna musiał odsiedzieć wyrok.
            Inna głośna sprawa dotyczyła kolejnej nastolatki, która oskarżyła swego ojca i kolegę, że wykorzystywali ją seksualnie. Dziewczyna podawała fikcyjne nazwy i adresy lokali, w których miało dojść do owych zdarzeń, a policja i prokuratura nawet nie zadały sobie trudu, aby sprawdzić prawdziwość tych informacji. W efekcie mężczyźni odsiedzieli w więzieniu po trzy lata, zanim fikcja wyszła na jaw.
            Niemal zawsze w przypadku konfliktu między rodzicem a dzieckiem wymiar sprawiedliwości przyjmuje punkt widzenia osoby nieletniej. W szwedzkim prawie nie istnieje zresztą pojęcie władzy rodzicielskiej. Istnieje za to obowiązek opieki i odpowiedzialności za dziecko, który nałożony jest zarówno na rodziców, jak i na państwo. To ostatnie, poprzez swoje instytucje, może kontrolować życie rodzinne, a nawet ingerować w nie. Centralną tego typu placówką jest Główny Zarząd Zdrowia i Opieki Społecznej, zwany w Szwecji popularnie „socjalem”. Rocznie odbiera on rodzicom od 10 do 12 tysięcy dzieci.
            Głośnym echem odbił się też opisywany przez szwedzką prasę przypadek rodziny z Götene. Pewien krewny postanowił się zemścić za jakąś przykrość i doniósł do „socjalu”, że dziesięć lat wcześniej ojciec bił w tej rodzinie dwójkę dzieci. Pracownicy „socjalu” w tajemnicy przed rodzicami zatrzymali dzieci w szkole, przewieźli do ośrodka opiekuńczego, a następnie rozdzielili je i umieścili w dwóch różnych rodzinach zastępczych. Chociaż policyjne śledztwo wykazało, że ojciec jest niewinny, to jednak „socjal” nie chciał oddać dzieci rodzicom. Dwa i pół roku trwała bitwa z urzędami rozmaitych instancji zanim rodzinie znów udało się połączyć.
            „Rodziną zastępczą”, do której może trafić dziecko odebrane swoim rodzicom, może okazać się np. samotny alkoholik. W ten sposób „socjal” osiąga jeszcze jeden swój cel, gdyż likwiduje bezrobocie – taki samotny pseudo-rodzic otrzymuje bowiem od państwa wynagrodzenie.

Rozłam: dziadkowie – wnuki
Autorytet u dzieci tracą nie tylko rodzice, lecz również nauczyciele. Aż do ósmej klasy uczniom nie wolno stawiać stopni, nie wolno ich zostawiać na drugi rok w tej samej klasie, ani usunąć ze szkoły. Dzieci już od przedszkola mówią do nauczycieli „ty” i nie muszą odpowiadać na ich powitanie. Maria Naesström, która pracuje w sztokholmskiej szkole jako nauczycielka angielskiego opowiada, że w wielu klasach nie sposób pracować z powodu chaosu, hałasu i agresji na lekcjach. W Szwecji często dochodzi do pobić nauczycieli przez uczniów i zamykania szkół na wiele tygodni, by przywrócić porządek.
            Jak mówi Naesström, państwo, które w latach 60. XX wieku zastąpiło rodzinę, teraz nie jest w stanie poradzić sobie ze swoimi obowiązkami. Z powodu narastającego kryzysu państwa dobrobytu i związanych z tym problemów finansowych – nie ma już tyle pieniędzy na świetlice, punkty opieki i ogniska dla dzieci. Zamyka się szkoły i przedszkola. W efekcie coraz częściej dzieci pozbawione są opieki zarówno rodziny, jak i państwa oraz pozostawione same sobie.
            Podobnie dzieje się w Szwecji z osobami w podeszłym wieku. Niegdyś państwo stworzyło rozbudowany system ośrodków dla starców i wzywało do umieszczania dziadków w państwowych domach opieki społecznej. Przekonywano, że będą tam otoczeni właściwą troską, co odciąży młode rodziny z dziećmi. Obecnie co jakiś czas wybuchają afery związane z niewłaściwą opieką w tego typu placówkach, co wynika z problemów finansowych, np. niedawno prasa ujawniła, że w ranie jednego ze starców pojawiły się mrówki, gdyż nikt nie zmieniał mu opatrunku. Polscy księża, pełniący funkcje kapelanów w domach starców, opowiadają, że pensjonariusze w tych ośrodkach najbardziej skarżą się na samotność – najpierw przestali odwiedzać ich dzieci i wnukowie, teraz zaś pracownicy opieki socjalnej.
            Szwedzkie społeczeństwo w coraz większym stopniu cierpi zresztą na samotność. Jak mówi Henrik Bejke, jest to wynikiem rozbicia przez państwo więzi uczuciowych i emocjonalnych w rodzinach. Dane statystyczne mówią, że aż 70 proc. wszystkich gospodarstw domowych w Sztokholmie to gospodarstwa jednoosobowe.
            Być może z tym należy wiązać fakt, że najczęstszą przyczyną śmierci osób między 14 a 44 rokiem życia jest samobójstwo – rocznie umiera w ten sposób ok. 1300 Szwedów.
Symptomatycznym wyrazem pogłębiającej się samotności w szwedzkim społeczeństwie są zmiany w sztuce pochówku. W Sztokholmie 90 proc. zmarłych jest po śmierci poddawanych kremacji. Ponieważ pogrzeb jest możliwy dopiero po wykreśleniu zmarłego z listy podatników w urzędzie skarbowym, często mijają aż dwa miesiące od momentu zgonu do chwili pochówku. Wówczas jednak okazuje się, że aż 40 proc. urn z prochami zmarłych pozostaje nieodebranych, gdyż nie zgłasza się po nie nikt z rodziny. Dyrektor techniczny sztokholmskiego cmentarza Börje Olson mówi, że coraz częstszą praktyką jest też rozsypywanie prochów bez udziału kogokolwiek, gdyż ostatnią wolą zmarłego było niezapraszanie nikogo na pogrzeb i nieposiadanie grobu – w jego nekropolii odnotowano 60 tysięcy takich przypadków.
            Olson przyjmuje te zmiany jako naturalne i nieuchronne. Jest natomiast niezwykle dumny z tego, że energia wytwarzana w krematorium podczas spalania zwłok nie marnuje się. Na jednym stołecznym cmentarzu ogrzewa ona budynki administracyjne, na drugim zaś jest podłączona do systemu ocieplania miasta.

Triumf socjaldemokracji
Wpływy socjaldemokratów w Szwecji są ogromne, gdyż od 1921 roku niemal całkowicie zdominowali oni życie publiczne w tym kraju. Skutkiem tego jest rażąca dysproporcja praw jednostki wobec państwa, co najlepiej widać w obowiązującym prawodawstwie. Wszelkie wykroczenia przeciwko państwu, takie jak np. unikanie podatków czy kontrabanda, traktowane są z całą surowością i nie mogą liczyć na pobłażanie. W latach 80. XX wieku policja aresztowała publicznie i doprowadziła do urzędu skarbowego znanego reżysera Ingmara Bergmana za rzekome machinacje finansowe. Omnipotencja państwa i jego ingerowanie w życie ludzi spowodowały, że wiele wybitnych indywidualności zdecydowało się na stałe wyjechać ze Szwecji, by wspomnieć tylko o całej generacji znanych tenisistów z Björnem Borgiem na czele.
            O ile wykroczenia przeciw państwu traktowane są surowo, o tyle już przestępstwa wobec jednostek mogą liczyć na większą pobłażliwość ze strony sądów. Przykładem niech będzie casus dziewczynki zgwałconej przez trzech imigrantów. Jak opisywała gazeta „Expressen”: „przez tydzień 14-letnia dziewczynka przechodziła z rąk jednego mężczyzny do drugiego, jak puchar przechodni. Wszyscy trzej odbywali z nią stosunki sprawiedliwie, po kolei”. Obcokrajowcy zostali skazani za pedofilię na rok więzienia i 55 tysięcy koron odszkodowania. Sąd apelacyjny zmniejszył im jednak karę do czterech miesięcy więzienia i 15 tysięcy koron. Jako okoliczność łagodzącą potraktowano fakt, że mężczyźni nie znali szwedzkiego, nie mogli więc zrozumieć, że dziewczyna protestowała przeciwko gwałceniu jej.
            Jak mówi wspomniany już liberalny publicysta Henrik Bejke: „W Szwecji istnieje bezdyskusyjne przekonanie, że jednostka nie znaczy nic. Siłę może posiadać tylko kolektyw, którego częścią jest jednostka. (…) Należy być posłusznym wobec grupy. Jest bardzo niemile widziane, jeśli jednostka próbuje coś ukrywać przed kolektywem. Posiadanie swych prywatnych sekretów i tajemnic może być traktowane jako próba ukrywania czegoś.”

●●●
Niemal pół wieku temu Gunnar Myrdal opublikował pracę, w której przeciwstawił sobie dwie kultury: europejską i szwedzką. W jego oczach ta druga przedstawiała o wiele większą wartość niż ta pierwsza, która oparta była na nienawistnej mu zasadzie 4K – katolicyzm, konserwatyzm, kapitalizm, kolonializm. Wszystkie te zjawiska, zdaniem Myrdala, były źródłem nieszczęść Europy, których na szczęście uniknęła Szwecja. Nam pozostaje mieć nadzieję, że unikniemy szwedzkiej drogi.

www.donbosco.salezjanie.pl

 

Od września 300 zł dla ucznia

Od września 300 zł dla ucznia

04 czerwiec 2018
300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300…
Czytaj Więcej
CZERWIEC 2018 - Interaktywna MAPA PARTNERÓW - KARTA DUŻEJ RODZINY - LISTA ZNIŻEK

CZERWIEC 2018 - Interaktywna MAPA PARTNERÓW - KARTA DUŻEJ RODZINY - LISTA ZNIŻEK

02 czerwiec 2018
W Internecie dostępna jest interaktywna mapa partnerów Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Czytaj Więcej
Dwa tygodnie dla rodziny w Poznaniu

Dwa tygodnie dla rodziny w Poznaniu

11 maj 2018
W dniach od 12 maja do 2 czerwca 2018 odbywać  się będą Poznańskie Dni Rodziny 2018.  To już VI edycja tej imprezy! Organizatorem akcji jest…
Czytaj Więcej
Program

Program "Rodzina 500 plus" ma dwa lata

26 marzec 2018
Podczas zeszłotygodniowej konferencji „Dwa lata z Rodziną 500+” liczne grono prelegentów podsumowało 2-lecie funkcjonowania rządowego programu wsparcia dla rodzin.- "Z programu korzysta 2 mln 400…
Czytaj Więcej
Rośnie siła nabywcza polskich rodzin wielodzietnych

Rośnie siła nabywcza polskich rodzin wielodzietnych

26 styczeń 2018
Wielodzietni rodzice doczekali czasów, w których czarno na białym widać, że są klientem niemal hurtowym. Tylko dowożąc dzieci na zajęcia pozaszkolne, z każdym kolejnym dzieckiem…
Czytaj Więcej
Wadowice - Karta Dużej Rodziny i lista firm

Wadowice - Karta Dużej Rodziny i lista firm

24 styczeń 2018
Lista firm, które honorują Kartę Dużej Rodziny w gminie WADOWICE:
Czytaj Więcej
W Lidlu 10 proc. taniej na wybrane produkty

W Lidlu 10 proc. taniej na wybrane produkty

24 styczeń 2018
  Jeszcze tylko tydzień, do 31 stycznia 2018 r., potrwa akcja promocyjna w marketach Lidl na terenie całej Polski. Siły marketingowe tej sieci zdecydowały się…
Czytaj Więcej
KDR lokalna i ogólnopolska

KDR lokalna i ogólnopolska

22 styczeń 2018
W dużych i średnich miastach, w wielu gminach i powiatach funkcjonują lokalne karty dużych rodzin. Są skierowane najczęściej do rodziców i prawnych opiekunów wychowujących troje,…
Czytaj Więcej
Kaja Godek i Paweł Kukiz - życie i polityka

Kaja Godek i Paweł Kukiz - życie i polityka

22 styczeń 2018
Trwa ostra wymiana zdań między obrończynią życia Kają Godek z Fundacji "Życie i Rodzina" i Pawłem Kukizem. O tym, że w Polsce nadal nie ma…
Czytaj Więcej
mKDR - Jak zainstalować aplikację Karty Dużej Rodziny na smartfona

mKDR - Jak zainstalować aplikację Karty Dużej Rodziny na smartfona

16 styczeń 2018
Nie wszyscy urzędnicy wiedzą, jaka powinna być ścieżka składania wniosku o uzyskanie aplikacji mKDR. Właściwy program powinien być dostępny na ministerialnym portalu Emp@tia, ale z…
Czytaj Więcej
KUKIZ'15 chce OBNIŻENIA stawki VAT na ubranka dziecięce

KUKIZ'15 chce OBNIŻENIA stawki VAT na ubranka dziecięce

15 styczeń 2018
Na fejsbuku Ruchu "Kukiz'15 pojawił się wpis: "Złożyliśmy projekt ustawy przewidujący obniżenie z 23% do 5% stawki VAT na ubranka dla dzieci".
Czytaj Więcej
Karta Dużej Rodziny i rabaty w schroniskach, hotelach, bacówkach i gościńcach

Karta Dużej Rodziny i rabaty w schroniskach, hotelach, bacówkach i gościńcach

15 styczeń 2018
Jest szansa na to, żeby spędzić ferie zimowe w górach korzystając z cen niższych od tych widocznych w cennikach. Do schronisk zaprasza Polskie Towarzystwo Turystyczno…
Czytaj Więcej
Z Kartą Dużej Rodziny na PKN ORLEN benzyna będzie TAŃSZA

Z Kartą Dużej Rodziny na PKN ORLEN benzyna będzie TAŃSZA

15 styczeń 2018
Orlen dołączył do Karty Dużej Rodziny we wrześniu 2015 r. Od 27 stycznia br., dzięki podpisanej 12 stycznia 2018 r. umowie, zniżka będzie większa o…
Czytaj Więcej
Druga

Druga "pierwsza" elektroniczna aplikacja Karty Dużej Rodziny

12 styczeń 2018
Druga "pierwsza" aplikacja Karty Dużej Rodziny na smartfony, której inauguracja nastąpiła dzisiaj w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie obowiązywać bez plastikowej odpowiedniczki. Czy…
Czytaj Więcej
Króliczki symbolem wielodzietności???

Króliczki symbolem wielodzietności???

10 listopad 2017
REKLAMA Ministerstwa Zdrowia z króliczkami jest TUTAJ. Związek Dużych Rodzin Trzy Plus odcina się od reklamy Ministerstwa Zdrowia dotyczącej wielodzietności i podobno zdrowego stylu życia.
Czytaj Więcej
Toksyczna niania, czyli dzieci i telewizja

Toksyczna niania, czyli dzieci i telewizja

17 lipiec 2017
Najczęściej, aby osiągnąć „święty spokój" rodzice dobrowolnie pozwalają na „okradanie" własnych dzieci, oddając je we władanie „zabójczej niani" – wpływowi elektronicznych mediów.
Czytaj Więcej
Rząd planuje zmany w polityce rodzinnej

Rząd planuje zmany w polityce rodzinnej

12 czerwiec 2017
Nowe zasady w programie „Rodzina 500+”, zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3, umożliwienie rodzicom łączenia ról zawodowych z życiem rodzinnym, cyfryzacja i…
Czytaj Więcej
Program

Program "Rodzina 500+" zmniejsza opodatkowanie dzieci

05 luty 2017
Jakie efekty przynosi w płaszczycie demograficznej i ekonomicznej sztandarowy program rządu Beaty Szydło?
Czytaj Więcej
ZDR

ZDR "Trzy Plus" partnerem programu KDR

25 styczeń 2017
Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” został wybrany w konkursie przez ministerstwo rodziny na partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny (KDR). Ma to przyczynić się…
Czytaj Więcej
Świętujmy z dziećmi!

Świętujmy z dziećmi!

25 grudzień 2016
Zaśpiewajmy kolędę! Jednym z najpiękniejszych zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem jest śpiewanie kolęd. Dawniej w wielu polskich domach całe rodziny siadały przy choince i potrafiły…
Czytaj Więcej
Po co tworzyć centra inicjatyw rodzinnych

Po co tworzyć centra inicjatyw rodzinnych

03 grudzień 2016
Powiększająca się RODZINA jest motorem lokalnej gospodarki, nauki, kultury i sportu. Rodzice chcą zapewnić dzieciom godne warunki dorastania oraz dobry poziom edukacji i dlatego są…
Czytaj Więcej
Wielodzietni – niewiarygodnie... szaleni?

Wielodzietni – niewiarygodnie... szaleni?

28 listopad 2016
Coraz więcej osób nie zna nikogo, kto miałby piątkę dzieci. Szaleństwem wydaje się mieć jeszcze więcej. Tymczasem dla wielu małżeństw wielodzietność to jest sposób na…
Czytaj Więcej
500 plus - zmienia się życie Polaków wychowujących dzieci

500 plus - zmienia się życie Polaków wychowujących dzieci

27 październik 2016
W pół roku od startu programu „Rodzina 500 plus” wsparciem objętych jest już 3,78 mln dzieci. Do rodzin trafiło 11,3 mld zł. CBOS zbadało, jak…
Czytaj Więcej
Osieroceni rodzice - trudne rozstanie

Osieroceni rodzice - trudne rozstanie

09 październik 2016
Jednym z najtrudniejszych wydarzeń w życiu rodziny jest strata jednego z jej członków. Śmierć matki, ojca, współmałżonka, brata czy siostry są wydarzeniami, które głęboko poruszają.…
Czytaj Więcej
Poczucie bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa

03 październik 2016
Brak poczucia bezpieczeństwa u dzieci kojarzy się z przemocą, kiedy dzieci są bite, stosowana jest wobec nich przemoc.  Jednak nie tylko takie jaskrawe i oczywiste…
Czytaj Więcej
PSYCHOLOGIA - Gdy w domu rośnie agresor

PSYCHOLOGIA - Gdy w domu rośnie agresor

28 wrzesień 2016
Czy istnieją sprawdzone, psychologiczne wzory, które pozwalają wychowywać dzieci w taki sposób, żeby, uczeń szkoły podstawowej zawsze chętnie odrabiał lekcje, dojrzewający gimnazjalista się nie buntował,…
Czytaj Więcej
Za program

Za program "500 plus" płacą RODZICE!

13 lipiec 2016
BRAWO panie GWIAZDOWSKI!!! Takie prawdziwe wyliczenia nt. opodatkowania RODZICÓW BARDZO LUBIMY!
Czytaj Więcej

"500 Plus" - złożono ponad 2,4 miliona wniosków

31 maj 2016
Rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2,4 mln wniosków o świadczenie wychowawcze – ponad 1,9 mln w urzędach i ponad 542 tys. przez internet. Do…
Czytaj Więcej
Wielodzietność - radością, lekcją, drogą

Wielodzietność - radością, lekcją, drogą

31 maj 2016
Z psychologicznego punktu widzenia rodzina wielodzietna, to najbardziej korzystne dla człowieka środowisko rozwojowe.
Czytaj Więcej
WYKAZ MIEJSC - GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK w programie

WYKAZ MIEJSC - GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK w programie "RODZINA 500plus"

30 marzec 2016
Wniosek świadczenie wychowawcze w programie "Rodzina 500plus" można złożyć od 1 kwietnia 2016 roku w gminie (lista miejsc poniżej), za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez…
Czytaj Więcej
Prev Next Page:
Od września 300 zł dla ucznia

Od września 300 zł dla ucznia

04-06-2018 NEWSROOM elach/na podst. mrpips.gov.pl - avatar elach/na podst. mrpips.gov.pl

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie...

Czytaj więcej
CZERWIEC 2018 - Interaktywna MAPA PARTNERÓW - KARTA DUŻEJ RODZINY - LISTA ZNIŻEK

CZERWIEC 2018 - Interaktywna MAPA PARTNERÓW - KARTA DUŻEJ RODZINY - LISTA ZNIŻEK

02-06-2018 AKTUALNOŚCI-STRONA TOP Źródło: rodzina.gov.pl/redakcja - avatar Źródło: rodzina.gov.pl/redakcja

W Internecie dostępna jest interaktywna mapa partnerów Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Czytaj więcej
Dwa tygodnie dla rodziny w Poznaniu

Dwa tygodnie dla rodziny w Poznaniu

11-05-2018 AKTUALNOŚCI-STRONA TOP  - avatar

W dniach od 12 maja do 2 czerwca 2018 odbywać  się będą Poznańskie Dni Rodziny 2018.  To już VI edycja tej imprezy! Organizatorem akcji jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy współudziale organizacji pozarządowych, instytucji miejskich i firm prywatnych. 

Czytaj więcej
Program "Rodzina 500 plus" ma dwa lata

Program "Rodzina 500 plus" ma dwa lata

26-03-2018 W POLITYCE  - avatar

Podczas zeszłotygodniowej konferencji „Dwa lata z Rodziną 500+” liczne grono prelegentów podsumowało 2-lecie funkcjonowania rządowego programu wsparcia dla rodzin.- "Z programu korzysta 2 mln 400 tys. rodzin, ponad 3 mln 600 tys. dzieci.

Czytaj więcej
Rośnie siła nabywcza polskich rodzin wielodzietnych

Rośnie siła nabywcza polskich rodzin wielodzietnych

26-01-2018 EKONOMIA  - avatar

Wielodzietni rodzice doczekali czasów, w których czarno na białym widać, że są klientem niemal hurtowym. Tylko dowożąc dzieci na zajęcia pozaszkolne, z każdym kolejnym dzieckiem pokonują więcej kilometrów. W rodzinach "trzy plus" zwiększa się ilość kupowanej benzyny i nie tylko. 

Czytaj więcej
Wadowice - Karta Dużej Rodziny i lista firm

Wadowice - Karta Dużej Rodziny i lista firm

24-01-2018 MIASTA  - avatar

Lista firm, które honorują Kartę Dużej Rodziny w gminie WADOWICE:

Czytaj więcej
W Lidlu 10 proc. taniej na wybrane produkty

W Lidlu 10 proc. taniej na wybrane produkty

24-01-2018 NEWSROOM  - avatar

  Jeszcze tylko tydzień, do 31 stycznia 2018 r., potrwa akcja promocyjna w marketach Lidl na terenie całej Polski. Siły marketingowe tej sieci zdecydowały się prawdopodobnie testować zachowania zakupowe polskich rodzin wielodzietnych i udzielają 10 procent rabatu na wybrane artykuły w ograniczonym czasie. Posiadacze KDR otrzymają zniżkę wtedy, gdy zaraz po...

Czytaj więcej
KDR lokalna i ogólnopolska

KDR lokalna i ogólnopolska

22-01-2018 NEWSROOM  - avatar

W dużych i średnich miastach, w wielu gminach i powiatach funkcjonują lokalne karty dużych rodzin. Są skierowane najczęściej do rodziców i prawnych opiekunów wychowujących troje, czworo lub wiecej dzieci. Czy zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny anulują zniżki, które przysługują z tytułu posiadania lokalnej Karty Dużej Rodziny ?

Czytaj więcej
Kaja Godek i Paweł Kukiz - życie i polityka

Kaja Godek i Paweł Kukiz - życie i polityka

22-01-2018 W POLITYCE Elżbieta Lachman - avatar Elżbieta Lachman

Trwa ostra wymiana zdań między obrończynią życia Kają Godek z Fundacji "Życie i Rodzina" i Pawłem Kukizem. O tym, że w Polsce nadal nie ma właściwego programu dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz opiekunów już dorosłych niepełnosprawnych, wie chyba każdy. W debacie o projektach ustaw "Zatrzymaj aborcję" i "Ratujmy kobiety" padają...

Czytaj więcej
mKDR - Jak zainstalować aplikację Karty Dużej Rodziny na smartfona

mKDR - Jak zainstalować aplikację Karty Dużej Rodziny na smartfona

16-01-2018 NEWSROOM red./mrpips.gov.pl - avatar red./mrpips.gov.pl

Nie wszyscy urzędnicy wiedzą, jaka powinna być ścieżka składania wniosku o uzyskanie aplikacji mKDR. Właściwy program powinien być dostępny na ministerialnym portalu Emp@tia, ale z telefonów od czytelników  wiemy, że nie tak łatwo go znaleźć. PONIŻEJ zamieściliśmy praktyczne informacje, jak zainstalować mKDR. 

Czytaj więcej
KUKIZ'15 chce OBNIŻENIA stawki VAT na ubranka dziecięce

KUKIZ'15 chce OBNIŻENIA stawki VAT na ubranka dziecięce

15-01-2018 NEWSROOM elach na podst FB Kukuiz'15 - avatar elach na podst FB Kukuiz'15

Na fejsbuku Ruchu "Kukiz'15 pojawił się wpis: "Złożyliśmy projekt ustawy przewidujący obniżenie z 23% do 5% stawki VAT na ubranka dla dzieci".

Czytaj więcej
Karta Dużej Rodziny i rabaty w schroniskach, hotelach, bacówkach i gościńcach

Karta Dużej Rodziny i rabaty w schroniskach, hotelach, bacówkach i gościńcach

15-01-2018 NEWSROOM Elżbieta Lachman - avatar Elżbieta Lachman

Jest szansa na to, żeby spędzić ferie zimowe w górach korzystając z cen niższych od tych widocznych w cennikach. Do schronisk zaprasza Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, czyli PTTK. Na rodziny trzy plus czeka aż 51 obiektów, w których z Kartą Dużej Rodziny można uzyskać rabaty na noclegi i wyżywienie. 

Czytaj więcej
Z Kartą Dużej Rodziny na PKN ORLEN benzyna będzie TAŃSZA

Z Kartą Dużej Rodziny na PKN ORLEN benzyna będzie TAŃSZA

15-01-2018 NEWSROOM elach/mrpips.gov.pl - avatar elach/mrpips.gov.pl

Orlen dołączył do Karty Dużej Rodziny we wrześniu 2015 r. Od 27 stycznia br., dzięki podpisanej 12 stycznia 2018 r. umowie, zniżka będzie większa o 3 grosze.

Czytaj więcej
Druga "pierwsza" elektroniczna aplikacja Karty Dużej Rodziny

Druga "pierwsza" elektroniczna aplikacja Karty Dużej Rodziny

12-01-2018 NEWSROOM elach/mrpips.gov.pl - avatar elach/mrpips.gov.pl

Druga "pierwsza" aplikacja Karty Dużej Rodziny na smartfony, której inauguracja nastąpiła dzisiaj w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie obowiązywać bez plastikowej odpowiedniczki. Czy to koniec wypchanego kartami portfela?

Czytaj więcej
Króliczki symbolem wielodzietności???

Króliczki symbolem wielodzietności???

10-11-2017 NEWSROOM Elżbieta Lachman - avatar Elżbieta Lachman

REKLAMA Ministerstwa Zdrowia z króliczkami jest TUTAJ. Związek Dużych Rodzin Trzy Plus odcina się od reklamy Ministerstwa Zdrowia dotyczącej wielodzietności i podobno zdrowego stylu życia.

Czytaj więcej
Toksyczna niania, czyli dzieci i telewizja

Toksyczna niania, czyli dzieci i telewizja

17-07-2017 PSYCHOLOGIA Antoni Michałowski - avatar Antoni Michałowski

Najczęściej, aby osiągnąć „święty spokój" rodzice dobrowolnie pozwalają na „okradanie" własnych dzieci, oddając je we władanie „zabójczej niani" – wpływowi elektronicznych mediów.

Czytaj więcej
Rząd planuje zmany w polityce rodzinnej

Rząd planuje zmany w polityce rodzinnej

12-06-2017 W POLITYCE za mpips.gov.pl - avatar za mpips.gov.pl

Nowe zasady w programie „Rodzina 500+”, zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3, umożliwienie rodzicom łączenia ról zawodowych z życiem rodzinnym, cyfryzacja i poszerzenie kręgu adresatów Karty Dużej Rodziny – takie rozwiązania przewiduje przyjęty właśnie przez rząd projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Czytaj więcej
Program "Rodzina 500+" zmniejsza opodatkowanie dzieci

Program "Rodzina 500+" zmniejsza opodatkowanie dzieci

05-02-2017 EKONOMIA www.poznan.tvp.pl - avatar www.poznan.tvp.pl

Jakie efekty przynosi w płaszczycie demograficznej i ekonomicznej sztandarowy program rządu Beaty Szydło?

Czytaj więcej
ZDR "Trzy Plus" partnerem programu KDR

ZDR "Trzy Plus" partnerem programu KDR

25-01-2017 AKTUALNOŚCI-STRONA TOP za mpips.gov.pl - avatar za mpips.gov.pl

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” został wybrany w konkursie przez ministerstwo rodziny na partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny (KDR). Ma to przyczynić się do poszerzenia kręgu podmiotów oferujących uprawnienia posiadaczom Karty.

Czytaj więcej
Po co tworzyć centra inicjatyw rodzinnych

Po co tworzyć centra inicjatyw rodzinnych

03-12-2016 AKTUALNOŚCI-STRONA TOP Elżbieta Lachman - avatar Elżbieta Lachman

Powiększająca się RODZINA jest motorem lokalnej gospodarki, nauki, kultury i sportu. Rodzice chcą zapewnić dzieciom godne warunki dorastania oraz dobry poziom edukacji i dlatego są świetnymi, lojalnymi pracownikami. To oni płacąc coraz wyższe podatki, zasilają budżet gminy i państwa.

Czytaj więcej
Wielodzietni – niewiarygodnie... szaleni?

Wielodzietni – niewiarygodnie... szaleni?

28-11-2016 EKONOMIA EL - avatar EL

Coraz więcej osób nie zna nikogo, kto miałby piątkę dzieci. Szaleństwem wydaje się mieć jeszcze więcej. Tymczasem dla wielu małżeństw wielodzietność to jest sposób na życie. Każdy dzień jest wielką niespodzianką.

Czytaj więcej
500 plus - zmienia się życie Polaków wychowujących dzieci

500 plus - zmienia się życie Polaków wychowujących dzieci

27-10-2016 W POLITYCE za mpips.gov.pl - avatar za mpips.gov.pl

W pół roku od startu programu „Rodzina 500 plus” wsparciem objętych jest już 3,78 mln dzieci. Do rodzin trafiło 11,3 mld zł. CBOS zbadało, jak Polacy korzystają z programu.

Czytaj więcej
Osieroceni rodzice - trudne rozstanie

Osieroceni rodzice - trudne rozstanie

09-10-2016 PSYCHOLOGIA Barbara Wróbel - psycholog, autorka programu trudnerozstanie.pl - avatar Barbara Wróbel - psycholog, autorka programu trudnerozstanie.pl

Jednym z najtrudniejszych wydarzeń w życiu rodziny jest strata jednego z jej członków. Śmierć matki, ojca, współmałżonka, brata czy siostry są wydarzeniami, które głęboko poruszają. Bezpośrednie obserwacje życiowe i badania naukowe wskazują jednak, że najboleśniejszą stratą jest strata własnego dziecka. To sytuacja, gdy świat staje na głowie. Odwieczny, naturalny porządek...

Czytaj więcej
Poczucie bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa

03-10-2016 WYCHOWANIE Małgorzata Wianecka-Nowak pedagog - avatar Małgorzata Wianecka-Nowak pedagog

Brak poczucia bezpieczeństwa u dzieci kojarzy się z przemocą, kiedy dzieci są bite, stosowana jest wobec nich przemoc.  Jednak nie tylko takie jaskrawe i oczywiste sytuacje zaburzają równowagę i spokój u dzieci.

Czytaj więcej
PSYCHOLOGIA - Gdy w domu rośnie agresor

PSYCHOLOGIA - Gdy w domu rośnie agresor

28-09-2016 WYCHOWANIE elach - avatar elach

Czy istnieją sprawdzone, psychologiczne wzory, które pozwalają wychowywać dzieci w taki sposób, żeby, uczeń szkoły podstawowej zawsze chętnie odrabiał lekcje, dojrzewający gimnazjalista się nie buntował, a 16-latek nie palił papierosów?

Czytaj więcej
Za program "500 plus" płacą RODZICE!

Za program "500 plus" płacą RODZICE!

13-07-2016 EKONOMIA redakcja - avatar redakcja

BRAWO panie GWIAZDOWSKI!!! Takie prawdziwe wyliczenia nt. opodatkowania RODZICÓW BARDZO LUBIMY!

Czytaj więcej
Wielodzietność - radością, lekcją, drogą

Wielodzietność - radością, lekcją, drogą

31-05-2016 CZYTELNIA Jolanta Próchniewicz - psycholog - avatar Jolanta Próchniewicz - psycholog

Z psychologicznego punktu widzenia rodzina wielodzietna, to najbardziej korzystne dla człowieka środowisko rozwojowe.

Czytaj więcej
WYKAZ MIEJSC - GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK w programie "RODZINA 500plus"

WYKAZ MIEJSC - GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK w programie "RODZINA 500plus"

30-03-2016 AKTUALNOŚCI-STRONA TOP mpips.gov.pl - avatar mpips.gov.pl

Wniosek świadczenie wychowawcze w programie "Rodzina 500plus" można złożyć od 1 kwietnia 2016 roku w gminie (lista miejsc poniżej), za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można też złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Czytaj więcej
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z programem "Rodzina 500 plus"

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z programem "Rodzina 500 plus"

17-02-2016 W POLITYCE za Prezydent.pl (PAP, inf. własna) - avatar za Prezydent.pl (PAP, inf. własna)

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w środę ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program „Rodzina 500 plus”.

Czytaj więcej
500 Plus - SEJM przyjął ustawę

500 Plus - SEJM przyjął ustawę

12-02-2016 W POLITYCE jn/mpips.gov.pl - avatar jn/mpips.gov.pl

Sejm na 11. posiedzeniu przyjął ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzajacą program Rodzina 500 plus. – Przywracamy godność polskiej rodzinie – powiedziała w parlamencie minister Rafalska.

Czytaj więcej
Rzecznik Rządu Rafał Bochenek w TVP INFO - żółta kartka od MATKI POLKI

Rzecznik Rządu Rafał Bochenek w TVP INFO - żółta kartka od MATKI POLKI

03-02-2016 W POLITYCE elach - avatar elach

NIEMCY wypłacają zasiłek na dziecko do 18 roku życia, ALE... Panie Rafale Bochenku, nie idź tą drogą! Idź drogą prawdy. Jeszcze niedawno rodzice sześciolatków wysłuchiwali, że WSZYSTKIE dzieci w Unii Europejskiej, a już z całą pewnością u naszych zachodnich sąsiadów, chodzą do szkoły w wieku 6 lat. FAŁSZ!

Czytaj więcej
500 złotych na dziecko - od 1 kwietnia PRAWDZIWA POLITYKA PRORODZINNA

500 złotych na dziecko - od 1 kwietnia PRAWDZIWA POLITYKA PRORODZINNA

01-02-2016 W POLITYCE oprac. red. MRPiPS - avatar oprac. red. MRPiPS

Zbliża się historyczny moment dla wielu polskich rodzin. To start programu, na który Polska czekała wiele lat. Wszystko wskazuje na to, że POLITYKA PRORODZINNA nie będzie już tylko pustym hasłem, a demografowie za rok bedą mieli dla polityków dobre wieści. Rada Ministrów skierowała dziś projekt programu „Rodzina 500 plus” do...

Czytaj więcej
1000 złotych - nowe świadczenie RODZICIELSKIE dla studentów, bezrobotnych, matek bez ubezpieczenia

1000 złotych - nowe świadczenie RODZICIELSKIE dla studentów, bezrobotnych, matek bez …

02-01-2016 EKONOMIA MRPiPS, oprac. redakcja - avatar MRPiPS, oprac. redakcja

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 roku matkom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Czytaj więcej
Rodzice 6-latków mają WYBÓR

Rodzice 6-latków mają WYBÓR

30-12-2015 NEWSROOM na podst. men.gov.pl - avatar na podst. men.gov.pl

Sejm uchwalił nowelizację ustawy znoszącą obowiązek szkolny dla sześciolatków.

Czytaj więcej
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

24-12-2015 NEWSROOM redakcja - avatar redakcja

Drodzy Czytelnicy, na Boże Narodzenie życzymy Wam przeżycia wielkiej radości z Narodzenia Jezusa, wspaniałego świętowania, wesołego kolędowania, miłości dzieci, życzliwości ludzi i wszelkiego dobra. Redakcja portalu KartaDużejRodziny.pl    

Czytaj więcej
POZNAŃ STAWIA NA RODZINĘ

POZNAŃ STAWIA NA RODZINĘ

17-12-2015 NEWSROOM Aleksandra Kamińska - avatar Aleksandra Kamińska

15 grudnia 2015 roku już drugi raz w Urzędzie Miasta Poznania, w Sali Białej odbyła się Gala Partnerów programu "Poznań PRO Rodzina - Karta Rodziny Dużej”. Gala była uwieńczeniem wszystkich działań prowadzonych przez Fundację „Głos dla Życia” we współpracy z Urzędem Miasta Poznań na rzecz promocji Poznańskiej Karty Rodziny Dużej....

Czytaj więcej
Czy to koniec odbierania dzieci rodzicom tylko z powodu biedy?

Czy to koniec odbierania dzieci rodzicom tylko z powodu biedy?

10-12-2015 W POLITYCE źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości - avatar źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Podczas wczorajszej konferencji prasowej Prezes Rady Ministrów Beata Szydło i Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawili dwa projekty ustaw, które przygotował resort sprawiedliwości. Pierwszy dotyczy odbierania dzieci rodzicom tylko i wyłącznie z powodu biedy, a drugi ochrony dzieci przed pedofilami.

Czytaj więcej
KOGO nie reprezentuje Rzecznik Praw Obywatelskich? RODZIN!

KOGO nie reprezentuje Rzecznik Praw Obywatelskich? RODZIN!

10-12-2015 W POLITYCE Elżbieta Lachman/Ordo Iuris - avatar Elżbieta Lachman/Ordo Iuris

Dzisiaj przynajmniej wiadomo kogo NIE reprezentuje Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Otóż NIE REPREZENTUJE POLSKICH RODZIN!

Czytaj więcej
JEST Ministerstwo RODZINY, Pracy i Polityki Społecznej

JEST Ministerstwo RODZINY, Pracy i Polityki Społecznej

08-12-2015 W POLITYCE jn - avatar jn

Przed chwilą internauci na Facebooku mogli zobaczyć, że w ministerstwie ds. społecznych nastąpiły zmiany.

Czytaj więcej
Kto otrzyma świadczenie 500 zł?

Kto otrzyma świadczenie 500 zł?

01-12-2015 W POLITYCE mpips.gov.pl - avatar mpips.gov.pl

Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.

Czytaj więcej
Z wizytą w CENTRUM RODZINY w Ostrawie

Z wizytą w CENTRUM RODZINY w Ostrawie

28-11-2015 NEWSROOM redakcja - avatar redakcja

Centrum Rodziny w czeskiej Ostrawie było ostatnim celem podróży studyjnych, do którego dotarli przedstawiciele poznańskiego magistratu, ekspertów i fundacji „Głos dla Życia”. To właśnie ta organizacja pozarządowa przygotowuje koncepcję poznańskiego Centrum Inicjatyw Rodzinnych.

Czytaj więcej
MOBILNA WYSZUKIWARKA - KARTA DUŻEJ RODZINY

MOBILNA WYSZUKIWARKA - KARTA DUŻEJ RODZINY

23-11-2015 FIRMY W PROGRAMIE DUŻEJ RODZINY jn/mpips.gov.pl - avatar jn/mpips.gov.pl

Teraz wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny jest możliwe poprzez wygodną stronę mobilną. Wystarczy telefon lub tablet z dostępem do internetu.

Czytaj więcej
POLITYKA PRORODZINNA - Czy w Polsce powinno powstać Ministerstwo ds. Rodziny?

POLITYKA PRORODZINNA - Czy w Polsce powinno powstać Ministerstwo ds. Rodziny?

16-11-2015 NEWSROOM redakcja - avatar redakcja

Poniższy artykuł na temat konieczności utworzenia Ministerstwa Rodziny opublikowaliśmy 16 lipca 2015 roku. Dokładnie po czterech miesiącach Elżbieta Rafalska (fot. FB: MPiPS) została Ministrem RODZINY, Pracy i Polityki Społecznej. Jest zmiana!

Czytaj więcej
W Poznaniu powstaje CENTRUM INICJATYW RODZINNYCH

W Poznaniu powstaje CENTRUM INICJATYW RODZINNYCH

13-11-2015 NEWSROOM oprac. relacji redakcja - avatar oprac. relacji redakcja

Poznaniacy poznali pracę FamilienServiceBüro w HanowerzePoznań boryka się z problemem wyludniania się. Liczba mieszkańców spada, a w poznańskich rodzinach wychowuje się coraz więcej jedynaków.

Czytaj więcej
Czy 3850 złotych netto to dobra pensja?

Czy 3850 złotych netto to dobra pensja?

04-11-2015 EKONOMIA elach - avatar elach

Czy pensja 3850 złotych netto jest dobra? Na to pytanie odpowiedziała rodzina poznańskiego informatyka.

Czytaj więcej
Czego potrzebują matki w Europie

Czego potrzebują matki w Europie

02-11-2015 AKTUALNOŚCI-STRONA TOP opracowanie i tłumaczenie Teresa Kapela - avatar opracowanie i tłumaczenie Teresa Kapela

MACIERZYŃSTWO TO SZOK''Ogromny szok, wszystko się zmienia, tak intensywny, że trudny do opisania słowami... Kiedy wszystko się udaje, otrzymywana miłość niweluje wszelkie trudności. Nie doświadcza się niczego podobnego w innych sytuacjach - osiągnięcia, kariera nie dorównują tej miłości.'' Badania Światowego Ruchu Matek

Czytaj więcej
Karta Dużej Rodziny i oświadczenie, czyli zaświadczenie z uniwersytetu...

Karta Dużej Rodziny i oświadczenie, czyli zaświadczenie z uniwersytetu...

16-09-2015 W POLITYCE Robert Schmidt, Plewiska - avatar Robert Schmidt, Plewiska

LIST DO REDAKCJI Szanowni Państwo,Politycy, szczególnie przed wyborami uwielbiają się chwalić swoją pracą. Dzisiaj po raz kolejny przekonałem się, jakimi amatorami jest ta część polityków, która odpowiada za stworzenie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodzin i wdrożenie tego programu w życie. Jednocześnie przypominam sobie, ile z tego...

Czytaj więcej
Metoda ustawień rodzin Hellingera

Metoda ustawień rodzin Hellingera

03-09-2015 PSYCHOLOGIA Jolanta Próchniewicz - psycholog - avatar Jolanta Próchniewicz - psycholog

W ostatnim czasie wzrosło w Polsce zainteresowanie metodą pracy Berta Hellingera. Psychologowie i psychoterapeuci przestrzegają przed utożsamianiem terapii z metodą ustawiania rodzin Hellingera.

Czytaj więcej
Polityka prorodzinna - FRANCJA , cz.II

Polityka prorodzinna - FRANCJA , cz.II

18-08-2015 WYWIADY rozmawiała Małgorzata Tadrzak-Mazurek - avatar rozmawiała Małgorzata Tadrzak-Mazurek

Rodziny nie trzeba definiować Rozmowa z ANTOINEM RENARDEM, prezesem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich Francja ma najlepszą politykę prorodzinną w Europie. Dzietność jest na poziomie zastępowalności pokoleń. Kiedy zauważyliście, że działania prorodzinne są takie istotne dla całego kraju?

Czytaj więcej
Czy kontrowersyjna szczepionka przeciwko HPV będzie w Polsce obowiązkowa?

Czy kontrowersyjna szczepionka przeciwko HPV będzie w Polsce obowiązkowa?

07-08-2015 NEWSROOM JN - avatar JN

SĄ POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE Istnieje prawdopodobieństwo, że jeśli Polacy nie będą wystarczająco i skutecznie protestować, już wkrótce szczepionka przeciwko wirusom HPV będzie obowiązkowa dla 13-letnich dziewcząt w szkołach podstawowych.

Czytaj więcej
Po co dzieciom nagrody

Po co dzieciom nagrody

29-07-2015 WYCHOWANIE Romuald Witczak - avatar Romuald Witczak

Zamiast kija i marchewki – marchewka i marchewka. Jedna duża, druga mniejsza lub – w najgorszym wypadku – jej brak. Kij jest na nic, bo ma dwa końce. A każdy lubi być nagradzany. Wychowankowie szybko się orientują, za co można sobie nabić punktów – jeżeli ich dystrybucja ma jakieś zasady. Tymczasem...

Czytaj więcej
KARTA DUŻEJ RODZINY - IDĄ WYBORY, MUSI BYĆ SUKCES!

KARTA DUŻEJ RODZINY - IDĄ WYBORY, MUSI BYĆ SUKCES!

13-07-2015 NEWSROOM redakcja - avatar redakcja

Chociaż od publikacji spotu reklamowego nt. Karty Dużej Rodziny minęły już ponad trzy tygodnie, to wśród oglądających go w internecie rodzin, cały czas wrze. Krótka animacja, a emocje sięgają zenitu. 

Czytaj więcej
Zadbajmy o nerki - ważna woda

Zadbajmy o nerki - ważna woda

13-07-2015 ZDROWIE Jolanta Próchniewicz - avatar Jolanta Próchniewicz

Bardzo istotną przyczyną rozwijania się zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej (RKZ), jest picie zbyt małej ilości wody. Gdy pijemy mało wody, nerki są zmuszane do intensywnej pracy, bo muszą skoncentrować w tej niedużej ilości wody cały ładunek kwasowy, który się nagromadził w organizmie.

Czytaj więcej
Karolina Elbanowska z Beatą Szydło o 6-latkach, 500zł dla dzieci i zabieraniu dzieci rodzicom z powodu ubóstwa

Karolina Elbanowska z Beatą Szydło o 6-latkach, 500zł dla dzieci i zabieraniu dzieci …

09-07-2015 NEWSROOM elach - avatar elach

Karolina Elbanowska i Małgorzata Luzar (Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców) w rozmowie z Beatą Szydło uzyskały zapewnienie o tym, że w sprawie 6-latków, jeśli wybory wygra PIS, będą decydować RODZICE.

Czytaj więcej
Rodzinna statystyka - JEDNO dziecko i 6 tysięcy pieluch

Rodzinna statystyka - JEDNO dziecko i 6 tysięcy pieluch

09-07-2015 CZYTELNIA oprac. red. na podst "Eltern" - avatar oprac. red. na podst "Eltern"

Statystyka zagląda do naszego codziennego życia. Często jest podstawą do budowania poważnej polityki prorodzinnej, czy planu marketingowego dla nowego produktu dedykowanego dzieciom, ale zdarza się, że jest zwykłą ciekawostką. Jeśli statystyczne niemowlę jest karmione naturalnie przez blisko 7 miesięcy, oznacza to, że mama podaje mu pierś około 1200 razy.

Czytaj więcej
Jak kupować auto dla rodziny

Jak kupować auto dla rodziny

02-07-2015 MOTORODZINA Tomasz Czarnecki - avatar Tomasz Czarnecki

Poproszę ładny, tani i bezawaryjny – praktyka kupowania samochodu nierzadko przypomina wizytę w sklepie. Tymczasem lekkomyślny wybór pojazdu dla całej rodziny może jednak mieć opłakane konsekwencje, zarówno dla portfela rodzinnego, jak i komfortu przemieszczania się z miejsca na miejsce. Mamy nadzieję, że czytając tę rubrykę pozwolimy naszym Czytelnikom uniknąć koszmarnych...

Czytaj więcej
Komisja Zdrowia Senatu RP przeciwko projektowi ustawy o in vitro

Komisja Zdrowia Senatu RP przeciwko projektowi ustawy o in vitro

02-07-2015 W POLITYCE oprac. red. - avatar oprac. red.

OŚWIADCZENIE POLSKIEJ FEDERACJI RUCHÓW OBRONY ŻYCIAPolska Federacja Ruchów Obrony Życia z satysfakcją przyjmuje decyzję Komisji Zdrowia Senatu RP, która po merytorycznej dyskusji i wysłuchaniu argumentów prawników, lekarzy i innych ekspertów, zarekomendowała Izbie Senatu RP odrzucenie przyjętego przez Sejm projektu ustawy „O leczeniu niepłodności” legalizującej in vitro.

Czytaj więcej
Czy autostrady bedą tańsze dla posiadaczy KARTY DUŻEJ RODZINY?

Czy autostrady bedą tańsze dla posiadaczy KARTY DUŻEJ RODZINY?

25-06-2015 W POLITYCE Biuro Promocji i Mediów | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - avatar Biuro Promocji i Mediów | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Apel ministra pracy: w drogę z Kartą Dużej RodzinyWładysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej zaapelował do prezesów zarządzających autostradami w Polsce o zapewnienie zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Czytaj więcej
Nie DYSKRYMINOWAĆ RODZIN! W rodzinach SIŁA!

Nie DYSKRYMINOWAĆ RODZIN! W rodzinach SIŁA!

23-06-2015 W POLITYCE Ela Lachman - avatar Ela Lachman

Posłowie wyrzucili do kosza ponad 1.600 tys. podpisów rodziców, którzy nie chcą posyłać swoich 6-letnich dzieci do szkoły. Miesiąc przed wyborami prezydenckimi do kosza trafiły listy, na których podpisało się 300 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę ilość głosów, jakiej zabrakło Bronisławowi Komorowskiemu do wygrania wyborów – 518.316, można śmiało stwierdzić,...

Czytaj więcej
APEL POLSKIEJ FEDERACJI RUCHÓW OBRONY ŻYCIA o odrzucenie ustawy legalizującej in vitro

APEL POLSKIEJ FEDERACJI RUCHÓW OBRONY ŻYCIA o odrzucenie ustawy legalizującej in vitr…

19-06-2015 NEWSROOM PFROŻ - avatar PFROŻ

W związku z zapowiedzianym na 25 czerwca br. sejmowym głosowaniem nad projektem ustawy „O leczeniu niepłodności", która w istocie jest legalizacją procedury in vitro praktycznie bez ograniczeń, zwracamy się do Posłanek i Posłów RP o odrzucenie tego projektu.

Czytaj więcej
PATRONAT NAD RODZINĄ = POMAGANIE bez STYGMATYZOWANIA

PATRONAT NAD RODZINĄ = POMAGANIE bez STYGMATYZOWANIA

19-06-2015 NEWSROOM JN - avatar JN

FUNDACJA „Głos Dla Życia” i PRZYJACIELE = program wsparcia rodzin wysoko wielodzietnychW rodzinach z licznym potomstwem bardzo często pracuje tylko głowa rodziny, a matki zajmują się dziećmi i gospodarstwem domowym. Dzieci trzeba przypilnować, zaprowadzić do przedszkola, czasami odebrać ze szkoły, a z maluchami odrobić lekcje. Gotowanie obiadów dla piątki, siódemki,...

Czytaj więcej
KARTA DUŻEJ RODZINY i Ministerstwa stan wiedzy o wielodzietnych!

KARTA DUŻEJ RODZINY i Ministerstwa stan wiedzy o wielodzietnych!

18-06-2015 EKONOMIA redakcja - avatar redakcja

Zbliża się koniec roku szkolnego, więc Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej postanowiło wystawić sobie coś w rodzaju świadectwa szkolnego. To grafika wideo nt. Karty Dużej Rodziny i szczegółowych finansów statystycznej rodziny wielodzietnej 2+3. Do produkcji wykorzystano dane GUS. Widać jak na dłoni, jaką WIEDZĄ dysponuje Ministerstwo. 

Czytaj więcej
Matki z działalnością gospodarczą - nowe zasady zasiłków macierzyńskich i chorobowych

Matki z działalnością gospodarczą - nowe zasady zasiłków macierzyńskich i chorobowych

18-06-2015 W POLITYCE redakcja/na pods. kadry.abc.com - avatar redakcja/na pods. kadry.abc.com

Zdarzały się przypadki, że ciężarne zakładały działalność gospodarczą np. w 8. miesiącu ciąży i odprowadzały składki do ZUS tylko za jeden miesiąc od maksymalnej podstawy wymiaru jaką można zadeklarować (czyli w 2014 r. - 9365 zł).

Czytaj więcej