rabatydlarodziny new2
Jesteś tutaj: HomeArtykuły topFRANCJA - Organizacje rodzinne - co robią w Europie? cz.I

FRANCJA - Organizacje rodzinne - co robią w Europie? cz.I

Teresa Kapela fot. Michał BaranowskiOd redakcji

Przez ponad pięćdziesiąt powojennych lat Polska funkcjonowała w systemie, w którym zdecydowana większość obywateli była zdominowana przez rozbudowany system władzy. To on kontrolował niemal wszystkie aspekty życia społecznego. W tym czasie we Francji, w Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii wyrastały jak grzyby po deszczu organizacje społeczne. Wśród nich coraz większą rolę odgrywały stowarzyszenia rodzinne. Ich rola w dzisiejszej Europie nadal jest znacząca. Warto poznać charakter pracy, źródła finansowania i wybrane zadania tych obywatelskich ruchów.

Okazuje się, że również w Polsce, jak powietrza, rodziny potrzebują silnych i licznych organizacji obywatelskich. Bez nich nie będzie postępu w polityce rodzinnej. Dlaczego? Mówi o tym Teresa Kapela - wielodzietna mama, wybitny ekspert w polityce prorodzinnej, która od ponad 10 lat nawiązuje kontakty z międzynarodowymi organizacjami rodzinnymi. Korzystając z ich doświadczeń i wiedzy próbuje popularyzować dobre praktyki, jakie powinniśmy w Polsce wypracować. Jej wykłady przyciągają setki osób, ponieważ okazuje się, że na polu organizowania się i aktywności tzw. zwykłych obywateli, mamy nadal sporo do zrobienia. W wielu środowiskach panuje błędne przekonanie, że jacyś "oni" powinni wszystko za mnie załatwić, że aktywna postawa obywatelska nie jest dla wszystkich. O tym, czym zajmują się organizacje rodzinne w Europie, na przykładzie Francji, pisze Teresa Kapela.  

Europejskie stowarzyszenia rodzinne 

Teresa Kapela

Moja przygoda  z europejskimi organizacjami prorodzinnymi zaczęła się w 2004 na stuleciu Francuskich Tygodni Społecznych. gdy podeszłam do stolika AFC Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Szybko ustalono, że jestem Polką, zapytano czy nie ma w Polsce stowarzyszeń rodzin katolickich, a skoro są, to dlaczego nie należą do FAFCE Federation of Catholic Family Associations in Europe - Federacji Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie. 

Przykład francuski francuska polityka rodzina bardzo często przedstawiana jest jako modelowa. Można zaryzykować twierdzenie, że jest rezultatem ponad stuletniej działalności stowarzyszeń rodzinnych. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich we Francji powstały w wyniku procesu rozdziału Państwa od Kościoła i ostrych ustaw laicyzacyjnych na początku XX w. W takiej sytuacji powstały stowarzyszenia (np. Francuskie Tygodnie Społeczne) i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Stawiały sobie za cel wdrażanie nauki społecznej Kościoła i szukanie praktycznych sposobów jej realizacji. Chodziło m.in. o prawo do wychowania uwzględniającego naukę Kościoła. Stowarzyszenia rodzin katolickich stworzyły ogólnokrajową sieć i działają na wszystkich szczeblach administracji. Zajmują one bardzo poważne miejsce na mapie stowarzyszeń rodzinnych, których jest we Francji 8 tys.

Stowarzyszenia reprezentują różne grupy rodzin. Obok wyznaniowych, uwzględniają specyfikę zawodową np. rodziny rolnicze, sytuację rodzinną - rodziny z osobą niepełnosprawną, osoby samotnie wychowujące dzieci itd.

Francja to kraj prekursorski we wprowadzaniu rozwiązań prorodzinnych. Zaczęło się jeszcze przed pierwszą wojną światową od indywidualnie wprowadzanych zasiłków rodzinnych na dzieci w poszczególnych przedsiębiorstwach.
Zasiłki miały wyrównywać sytuację pracownika mającego dzieci i tego, który takich obciążeń nie posiada. Po pierwszej wojnie wprowadzono zniżki kolejowe dla rodziny mającej na wychowaniu minimum troje dzieci. Cała rodzina, łącznie z rodzicami, płaci mniej o 30% przy trójce dzieci, 40% przy czwórce dzieci aż 75%. Od piątki dzieci zniżka przysługuje rodzicom do końca życia. I to rozwiązanie utrzymuje się niezmiennie od prawie 100 lat! Potem przyszły darmowe wejścia do muzeów, rozprzestrzenione obecnie na całą zachodnią Europę.
Wreszcie karta dużej rodziny z ogromną listą zniżek dla rodzin wielodzietnych. W ostatnich latach rozszerzono ją na narodziny ubogie z mniejszą liczbą dzieci.

UNAF Krajowe Zjednoczenie Stowarzyszeń Rodzinnych zrzesza wszystkie działające we Francji stowarzyszenia rodzinne (również katolickie) i ma za zadanie reprezentowanie interesów rodzin wobec najwyższych władz państwowych. Aby to było możliwe w 1945 roku stowarzyszenia rodzinne zostały uzbrojone w statuty dające im prawa i obowiązki i zapewniające subwencje państwowe w celu wywiązywania się z powierzonych zadań. 

Jakie prawa mają francuskie organizacje rodzinne?

Prawo do wyrażania opinii wobec władz państwowych w imieniu rodzin i proponowanie rozwiązań korzystnych dla potrzeb ekonomicznych i wychowawczych rodzin.

Prawo oficjalnego reprezentowania wszystkich rodzin, nie tylko członków stowarzyszeń.

Prawo do występowania w sytuacji zagrożenia potrzeb ekonomicznych i wychowawczych rodziny.

Formami aktywności są:

Uczestniczenie w dorocznych spotkaniach Wysokiej Rady ds Rodziny. Każdy rok przynosi inny ważny temat.

Uczestniczenie i obradach parlamentu i senatu i stała współpraca z nimi, jak również stała współpraca z ministerstwami.

Uczestniczenie i zabieranie głosu w Radzie Ekonomicznej, Społecznej i Ochrony Środowiska

Pola działania to:
System zasiłków rodzinnych jako wyraz sprawiedliwości i solidarności 

Łączenie obowiązków rodzinnych i zawodowych. 

Sytuacja mieszkaniowa, kształcenie, zatrudnienie,

Rodzina, a sytuacja ekonomiczna, ubóstwo i wykluczenie

Zdrowie, Prawo do życia w rodzinie, Emerytury, Dostęp do nowych technologii. 

-----

 Przykład francuski pokazuje, że w decydowaniu o prawach rodzin mogą mieć czynny udział sami zainteresowani. Jak wygląda udział rodzin w kształtowaniu polityki rodzinnej w innych europejskich krajach? 

cz.II cyklu: "Organizacje rodzinne - co robią w Europie?" juz w najbliższy piątek. 

Go to top