Social Share:

fot. modafor Fotolia2Magazyn internetowy netmoms.de opublikował interesującą informację, zawierającą 10 faktów na temat rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie Niemiec. Oto kilka nich:

1. Tylko 12% rodzin w Niemczech (to dokładnie 1,4 miliona rodzin) ma troje lub więcej dzieci. Ponad połowa – 52% ma jedno dziecko, a 36% - dwoje.

2. W landach leżących w zachodniej części Niemiec 13% wszystkich rodzin to rodziny wielodzietne, a we wschodnich stanowią one tylko 7% wszystkich rodzin.

3. Wśród rodzin z historią emigracyjną, 17% to rodziny wielodzietne. Natomiast na wielodzietność decyduje się 10% rdzenych mieszkańców Niemiec żyjących w rodzinach.

4. W rodzinach wielodzietnych częściej dochód jest wyższy niż w rodzinach bezdzietnych – średnio w rodzinach nie posiadających dzieci – 2.020 Euro, 1 dziecko – 2923 Euro, 2 dzieci – 3485 Euro, 3 dzieci i więcej – 3598 Euro. Natomiast wraz ze wzrostem liczby dzieci widoczny jest spadek dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny – 1165 Euro (u bezdzietnych), 1226 – w rodzinach z jednym dzieckiem, 1277 Euro - z dwójką dzieci, 1121 Euro – w rodzinach z trójką i większą liczbą dzieci.

5. 12% rodzin z trójką i większą liczbą dzieci korzysta z dostępnych narzędzi pomocy socjalnej, 8% - z jednym dzieckiem, 7% - z dwójką dzieci.

6. Ojcowie rodzin wielodzietnych są najczęściej absolwentami wyższych uczelni (21%), lub w ogóle nie posiadają żadnego wykształcenia zawodowego (22%). Statystycznie gorzej wykształcone są wielodzietne matki – 32% nie ma wykształcenia zawodowego. 13% ma tytuł licencjata lub magistra.

7. 56% matek wielodzietnych pracuje. Zatem blisko połowa – 44% skupia się wyłącznie na pracy w domu i wychowywaniu dzieci. Wśród pań nie posiadających potomstwa skala zatrudnienia rośnie do 74%.

8. 76% matek mających troje lub więcej dzieci pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy.

9. 17% domowego budżetu w rodzinach z trójką i większą liczbą dzieci pochłaniają artykuły spożywcze, w rodzinach bezdzietnych – 14%

10. Rodzice wielodzietni zdecydowanie mniej odkładają na swoje emerytury – 14% dochodu, bezdzietni aż 24%.
Oprac.własne redakcji na podst. Netmoms.de