Social Share:

Fot. Kzenon2W 2015 roku pojawiły się nowe, podatkowe ulgi rodzinne. Ulga na pierwsze i drugie dziecko pozostaje bez zmian - 1112,04. Ulga na trzecie dziecko wynosi 2 tys. zł,
na czwarte i kolejne dziecko 2,7 tys. zł.

Do tej pory część podatników nie miała możliwości odliczenia ulgi w pełnej wysokości z uwagi na niski dochód i w konsekwencji niski podatek. Nowe rozliczenie ma być realizowane poprzez zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi, przy czym nie będzie on mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Rozwiązania w zakresie zwrotu, jak i podwyższenia ulgi na dzieci obowiązują w rozliczeniu za 2014 r. Zwroty podatków będą trafiać do rodzin w ustawowym czasie, adekwatnym do daty złożenia zeznania dochodowego PIT, do rodzin 3+ - po miesiącu.
Na tym rozwiązaniu ma skorzystać ponad połowa (52%) podatników z trójką lub większą liczbą dzieci i jedna czwarta (27%) podatników z dwójką dzieci.