Social Share:
karta-FrancjaFrancja jest prekursorem działań prorodzinnych. W tym kraju mają już niemal wiekową tradycję.

Karta Dużej Rodziny we Francji funkcjonuje od 1921 r. Zniżki przysługują rodzinom z trojgiem i większą liczbą dzieci. Im więcej dzieci w rodzinie, tym większe zniżki. Np. zniżki na przejazdy pociągami, to: 75% dla członków rodzin z sześciorgiem dzieci, 50% z pięciorgiem, 40% z czworgiem, 30% z trojgiem dzieci. Co ciekawe, rodzice, którzy mają co najmniej pięcioro pociech dożywotnio zachowują 30-procentową zniżkę na przejazdy, czyli nawet po odejściu dzieci z domu.

Francja proponuje także zniżki dla rodziców wielodzietnych na bilety do muzeów narodowych, (wszystkie dzieci mają wstęp bezpłatny), parków rozrywki, obiektów sportowych, a także na zajęcia w ośrodkach kultury.

Jeśli do Karty Dużej Rodziny dołączyć jeszcze becikowe – ponad 900 euro, płatny urlop macierzyński, później wspólne opodatkowanie ze wszystkimi dziećmi, płatny 3-letni urlop wychowawczy, bezpłatne podręczniki, to trudno się dziwić, że Francja jako jeden z nielicznych krajów europejskich ma współczynnik dzietności na poziomie zastępowalności pokoleń.

To jednak jeszcze nie wszystkie udogodnienia dla rodzin, ponieważ we Francji, kiedy rodzice mają troje dzieci, to jedno z nich może zrezygnować z pracy zawodowej i co miesiąc dostawać ponad 800 euro od państwa. Bez względu na dochody rodziny na drugie dziecko dostaje się co miesiąc 126 euro, a na każde kolejne 161. Oczywiście rodziny mniej zamożne mogą się starać o wyższe zasiłki.

Do tego dochodzi atmosfera wokół rodzin wielodzietnych. Nikogo nie dziwi chęć posiadania licznej gromadki.