Social Share:
Poznań 2Poznań PRO Rodzina W listopadzie ubiegłego roku Rada Miasta w Poznaniu zatwierdziła powstanie programu „Poznań PRO Rodzina". Właśnie zakończył się czas konsultacji społecznych i teraz program ma zostać uchwalony przez radnych. Jeśli tak się stanie, ma szansę wejść w życie w połowie tego roku.
Program zakłada wprowadzenie Karty Dużej Rodziny, oferującej zniżki dla członków rodzin wielodzietnych na przejazdy komunikacją miejską, a także w placówkach kulturalnych i sportowych podległych miastu. Co więcej, program zakłada powołanie Rady Rodziny Dużej, zrzeszającej przedstawicieli organizacji prorodzinnych, która będzie opiniowała wszystkie uchwały Rady Miasta. To bardzo ważne, bo takiej opinii środowisk rodzinnych zabrakło np. przy ustalaniu nowych stawek za wywóz śmieci i dlatego zmiany ogromnie uderzą w rodziny wielodzietne. W ramach „Poznań PRO Rodzina” będzie także cyklicznie organizowany „Tydzień Rodziny”. Pierwszy ma się odbyć w maju tego roku. Ma on za zadanie integrować rodziny wielodzietne, a także ukazywać jej wartość i zmieniać sposób jej postrzegania. Bo rodzina wielodzietna to w tej chwili jedyny ratunek dla naszego społeczeństwa pogrążonego w kryzysie demograficznym.