Social Share:

FAFCE LOGOW przyszłym tygodniu, między 10. a 12. marca 2015 r., na spotkaniu Parlamentu Europejskiego zostaną przestawione dwa raporty godzące w zasadę pomocniczości, stanowiącą bazę działań Unii Europejskiej.

Powraca raport Tarabella, wobec którego można ponownie zgłosić sprzeciw podpisując petycję:>>> TUTAJ

W raporcie dotyczącym przestrzegania praw człowieka i demokracji obok wielu słusznych stwierdzeń kryją się paragrafy budzące sprzeciw.

To paragrafy:

136 - prawo do aborcji

162 - propagowanie małżeństw dla osób tej samej płci

165 - krytyka prawa poszczególnych krajów do własnego ustawodawstwa i przeprowadzania referendum w tych sprawach

Antoine RenardEuropejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) zachęca do podpisania protestu i wzywa posłów UE do odrzucenia wyżej wymienionych paragrafów w komunikacie prasowym: Raport Panzeri, podważa zasadę pomocniczości, krytykuje prawo do referendum na szczeblu krajów i propaguje małżeństwo dla osób tej samej płci w UE. (na zdjęciu prezes FAFCE Antoine Renard 'nasz wywiad', dla zainteresowanych link do strony FAFCE: FAFCE Federation of Catholic Family Associations in Europe)

Polska za życiem

Ponadto Rzeczpospolita Polska nie tylko nigdy nie przyznawała Unii prawa do podważania prawa do życia, ale przeciwnie, „zmierzając ku integracji z innymi krajami europejskimi w ramach Unii Europejskiej, w obliczu zbliżającego się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Uchwale Sejmu z 11 kwietnia 2003 roku wyraźnie oświadczyła, „że polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny, małżeństwa i wychowania oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych. (za citizen.org/pl)