Social Share:

fot.Anatoliy Samara fotolia2Jak donosi dzisiejsza „Rzeczpospolita" rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, w którym zapowiada, że od 2016 roku wszyscy rodzice przez przynajmniej rok dostawać będą po 1000 zł miesięcznie. Świadczenie rodzicielskie (lub podwyższony zasiłek macierzyński) ma być dostępne dla wszystkich rodzin, gdzie urodzi się dziecko, lub gdzie małe dziecko zostanie przysposobione.

Ciekawostką jest zapowiedź, że świadczeniem mogą być objęci nawet rodzice dzieci, które przyjdą na świat pod koniec 2015 roku (chociaż dzisiaj to dość nieprecyzyjne określenie). Ma ono być wypłacane przez rok (dłużej na bliźniaki, trojaczki) i nie dotyczy rodziców ubezpieczonych, którym przysługują płatne urlopy już dzisiaj – np. macierzyński.

Prawo do świadczenia będą miały osoby bezrobotne, nigdzie nie pracujące, ale nie szukające pracy (np. studentki), a także osoby zarabiające na umowach o dzieło. Ponad trzy razy więcej pieniędzy dostaną rodziny, gdzie rodzice są ubezpieczeni w KRUS.

Mamom, których zasiłek macierzyński wyniesie mniej niż 1000 zł, ZUS podniesie świadczenie do 1000 zł netto miesięcznie.

Według ministerstwa w 2016 roku z proponowanych rozwiązań będzie mogło skorzystać około 125 tys. osób.