Social Share:
Karta Dużej Rodziny 6-latkiList RODZICÓW do posłów i przewodniczących klubów na Dzień Matki - 26 maja 2015. Dzisiaj w samo południe przedstawiciele Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców zaplanowali w Sejmie konferencję prasową, w czasie której ponownie domagać się będą prawa do decydowania o własnych dzieciach.
26 maja 2015, Warszawa
Szanowny Panie Przewodniczący,
W tym roku do szkół ma trafić w sztucznie skumulowanym roczniku 650 tysięcy pierwszaków, niemal dwa razy więcej niż do tej pory. Nasze o rok młodsze dzieci mają iść obowiązkowo do przeładowanych szkół, klas, świetlic. W imię hasła o „wyrównywaniu szans" będą zmuszone do nauki w trybie zmianowym, nieznanym w krajach cywilizowanych. Tym samym w naszych szkołach usankcjonowany zostanie standard krajów takich jak Białoruś, Pakistan czy Indie. Podczas gdy w Europie Zachodniej, na którą tak często powołują się twórcy reformy, na drugą zmianę do szkół chodzą tylko kierowcy szkolnych autobusów.

Od siedmiu lat domagamy się prawa do decydowania o edukacji naszych dzieci. Prawa, które gwarantuje nam, rodzicom konstytucja. Rząd trzykrotnie zignorował wnioski obywatelskie w sprawie sześciolatków, podpisane przez ponad 1 milion 600 tysięcy obywateli. Jednak w ostatnich dniach przekonaliśmy się, że w razie politycznej potrzeby, sprawy ważne dla społeczeństwa mogą być podjęte przez sejm i rząd w trybie pilnym.

Dziś nie chodzi o potrzebę polityczną, ale o potrzebę naszych najmłodszych obywateli. I jest to sprawa niezwykle pilna. Sześciolatki mają prawo do godnych warunków edukacji. Sześciolatki nie mogą być zakładnikami upadającego systemy emerytalnego. Widzimy, że nikt nie będzie dbał o ich dobro lepiej niż rodzice. Dziś jednak potrzeba aby o sprawy dzieci zadbali także politycy.

Dlatego zwracamy się ze szczególną prośbą o podpisanie i pilne skierowanie do prac sejmowych poniższego projektu. Prosimy o Pański podpis, i o podpisy posłów Pańskiego klubu, pod ustawą o wolnym wyborze rodziców z rocznika 2009 w sprawie edukacji sześciolatków. Dzień Dziecka jest najlepszą okazją do zrobienia czegoś dobrego dla dzieci. Dzień Matki to idealna chwila na uszanowanie naszego codziennego trudu, troski poprzez danie nam realnego prawa do decydowania o sposobie edukacji naszych dzieci.

Wierzymy, że dla dobra dzieci są Państwo wstanie podjąć tę inicjatywę wspólnie z innymi klubami, ponad podziałami partyjnymi.

Z wyrazami szacunku

Karolina Elbanowska
prezes Fundacji Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców