Social Share:
mKDR2Nie wszyscy urzędnicy wiedzą, jaka powinna być ścieżka składania wniosku o uzyskanie aplikacji mKDR. Właściwy program powinien być dostępny na ministerialnym portalu Emp@tia, ale z telefonów od czytelników  wiemy, że nie tak łatwo go znaleźć. PONIŻEJ zamieściliśmy praktyczne informacje, jak zainstalować mKDR. 

Wszystko wskazuje na to, że paradosksalnie najszybciej wniosek o aplikację można złozyć we właściwej jednostce lokalnej samorządu terytorialnego. W zależności miejscowości, karty dużej rodziny obsługiwane są przez urzędy gmin, miast, ośrodki pomocy rodzinie, biura spraw obywatelskich i wydziały promocji. 

 

Co podać we wniosku?
We wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny w wybranej przez siebie formie – w tym przypadku elektronicznej – należy podać m.in.: imię i nazwisko, PESEL i datę urodzenia wnioskodawcy, jak również te same dane osoby, dla której wnioskuje się o Kartę we wskazanej formie.

Przyznanie dostępu do aplikacji umożliwiającej wizualizację Karty Dużej Rodziny jest uzależenione od spełnienia wymogu podania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Powód? Dane te są niezbędne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na urządzeniu mobilnym. Ponadto dane te będą niezbędne do odblokowania konta w przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika.

We wniosku można również określić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, czy mKDR ma być dostępna na urządzeniu mobilnym osoby, dla której o jej wydanie się wnioskuje, czy też wyłącznie na urządzeniu mobilnym wnioskodawcy.

We wniosku można wskazać również rodzica, który będzie mógł wyświetlać na swoim urządzeniu mobilnym Kartę osoby, której wniosek dotyczy. Taką możliwość może mieć sam wnioskodawca albo jego małżonek.

INFOGRAFIKA

Jak krok po kroku wygląda proces instalowania można obejrzeć na infografice przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczej >>>>>TUTAJ.

Jakie funkcje będzie miała aplikacja mKDR?
Aplikacja na smartfony, która będzie posiadała kilka funkcji:

1. rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;

2. aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;

3. funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;

4. użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych” (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);

5. aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.)