rabatydlarodziny new2
Jesteś tutaj: HomeNEWSROOMKarta Dużej Rodziny - lista zniżek cd.

Karta Dużej Rodziny - lista zniżek cd.

nowe logo kdr pngChociaż lista rabatów, które będą rodzicom wielodzietnym przysługiwać już od 1 lipca br. nie jest imponującą, to z pewnoscią niesie ze sobą potencjał, który można rozwijać.

Na razie pracownicy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie włożyli w listę partnerów zbyt wiele pracy. Można mieć jednak nadzieję, że pojawią się ministerialni urzędnicy, którzy w ramach swoich obowiązków będą poniższy spis aktywnie rozwijać.

Karta Dużej Rodziny nie jest obecnie tematem numer 1, a sytuację polityczną w Polsce określić można jednym słowem - dynamiczna. Życzmy więc sobie może nie tylko rozwoju ogólnopolskiej karty dla rodzin, ale prawdziwej polityki prorodzinnej, której skutki odczują polskie rodziny, nie tylko wielodzietne.

Lista zniżek cz. II (część I http://kartaduzejrodziny.pl/artykuly-top/306-karta-duzej-rodziny-lista-znizek.html)

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
1. Wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w wieku do 18 roku życia i młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w cenie 13 zł.
2. Planetarium Niebo Kopernika:
• wstęp na pokaz 2D dla dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 13 zł, dla dzieci w wieku do 18 roku życia i młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 11 zł,
• wstęp na pokaz 3D dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 18 zł, dla dzieci w wieku do 18 roku życia i młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 16 zł.

2. Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
20% na:
• trasę turystyczną (z ekspozycją multimedialną),
• pobyt rekreacyjny 3 godz. w komorze Ważyn,
• podziemną przeprawę łodzią,
• pobyt nocny w komorze Ważyn,
3. Kopalnia Soli Wieliczka SA 30% na zakup indywidualnych biletów wstępu (normalnych
i ulgowych) umożliwiających zwiedzanie trasy w języku polskim

4. Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczpospolitej
• Rodzice objęci programem KDR - bilet rodzinny na ekspozycje
stałe zgodnie z cennikiem Zamku (Trasa Zamek,
Galeria Lanckorońskich, Galeria malarstwa, rzeźby i sztuki
zdobniczej)
• Dzieci objęte programem KDR - bilet 1 zł na eskpozycje
stałe (Trasa Zamek, Galeria Lanckorońskich, Galeria malarstwa,
rzeźby i sztuki zdobniczej)

5. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 40% zniżki od aktualnej ceny biletu od każdego członka rodziny wielodzietnej do Muzeum, ul. Zawiszy Czarnego 1B oraz na ORP Błyskawica , ul. Skwer Kościuszki

6. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie • 40% zniżki na wszystkie bilety

7. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszcz • 40% zniżki na bilet wstępu

8. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie • 40% zniżki na bilet wstępu do Muzeum w Dęblinie oraz w Koszalinie

Zniżki w muzeach, punkty 9-18

• 80% zniżki na ceny biletu normalnego do galerii stałych i na wystawy zmienne dla: rodzica (rodziców), w tym rodzica (rodziców) zastępczego lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka, małżonka rodzica oraz dziecko, przez które rozumie się także dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinna pieczę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
• wstęp bezpłatny dla dzieci z rodzin wielodzietnych: w wieku
do ukończenia 18 roku życia oraz w wieku do ukończenia
25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się
w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych
- w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
• wstęp za 1 zł dla każdego dziecka na lekcję muzealną,
• zniżka 50% na udział w weekendowych warsztatach rodzinnych.

9. Muzeum Narodowe w Krakowie
10. Muzeum Narodowe w Krakowie - Dom Jana Matejki
11. Muzeum Narodowe w Krakowie - Dom Józefa Mehoffera
12. Muzeum Narodowe w Krakowie – Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
13. Muzeum Narodowe w Krakowie – Kamienica Szołayskich
14. Muzeum Narodowe w Krakowie – Muzeum im. Emeryka Hutten- -Czapskiego
15. Muzeum Narodowe w Krakowie – Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi „Atma"
16. Muzeum Narodowe w Krakowie – Muzeum Książąt Czartoryskich - Arsenał - Galeria Sztuki Starożytnej
17. Muzeum Narodowe w Krakowie – Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM
18. Muzeum Narodowe w Krakowie - Pałac Biskupa Erazma Ciołka

19. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
• Opłata za zwiedzanie Muzeum osoby powyżej 16 roku życia 5 zł
• Dzieci do 16 roku życia 1 zł
• Bezpłatny wstęp na imprezy (koncerty muzyczne i inne)
organizowane przez Muzeum

20. Muzemu Narodowe w Gdańsku - Oddział Sztuki Dawnej • bilet za 1 zł
21. Muzemu Narodowe w Gdańsku - Gdańska Galeria Fotografii • bilet za 1 zł
22. Muzeum Narodowe w Gdańsku – Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów • bilet za 1 zł
23. Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Sztuki Dawnej • bilet za 1 zł
24. Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Etnogfarii - Spichlerz Opacki • bilet za 1 zł
25. Muzeum Narodowe w Gdańsku – Oddział Zielona Brama • bilet za 1 zł
26. Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Będomin Gmina Nowa Karczma • bilet za 1 zł
27. Muzeum Narodowe we Wrocławiu • bilet za 1 zł
28. Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu • bilet za 1 zł
29 Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie • bezpłatny wstęp za wystawy w Galerii MCK (z możliwością korzystania z karty przez kilka osób równocześnie, jak i każdej z osobna)

cdn.

Źródło: Strony www MPiPS

zdjcie kliknij

Go to top