Social Share:
herb OpolaJestem mieszkańcem województwa opolskiego,gdzie ma powstać Specjalna Strefa Demograficzna ze względu na bardzo małą dzietność w regionie.

Mamy z żoną siedmioro dzieci. Czytałem program Specjalnej Strefy Demograficznej dla naszego województwa i przyznam, że nie znalazłem w nim żadnych istotnych narzędzi, które rzeczywiście zachęcałyby do pozostania tutaj. Wprawdzie nie zamierzamy opuszczać naszego obecnego miejsca zamieszkania, chociaż mamy takie możliwości i wystarczająco duże kłopoty, aby tak uczynić, to jednak program strefy z pewnością nie byłby dla nas czynnikiem, który skłoniłby nas do pozostania tutaj w sytuacji, gdybyśmy taki wyjazd mieli rozważać.
Program Specjalnej Strefy Demograficznej dla województwa opolskiego jest ogólnikowy i sporo w nim elementów zaczerpniętych z projektów związanych z aktywizacją zawodową, tworzeniem infrastruktury drogowej itp. Jedynym elementem związanym bezpośrednio z problemem demografii jest bon edukacyjny 1600 zł na każde dziecko miesięcznie w pierwszych dwóch latach, choć nie wiadomo, o co tu dokładnie chodzi - plus program szczepień.
Wprawdzie sama dyskusja nad takim programem jest rzeczą pozytywną, to jednak uważam, że poza szumną nazwą nie ma w nim niczego dla nas. Nie ma elementów związanych np. z ulgami podatkowymi albo mechanizmami fiskalnymi dla małych firm, szczególnie rodzinnych, nie ma mowy o inicjowaniu tworzenia się firm rodzinnych angażujących całe rodziny i tworzących w ten sposób podwaliny pod samowystarczalność ekonomiczną i niezależność. To co powstało nie spowoduje wymiernych efektów w postaci zwiększenia dzietności i zatrzymania procesu wyludniania się naszego województwa. "Konkurencja" zza Odry ma o wiele bardziej atrakcyjne propozycje w tym zakresie.
Wysłałem do opolskiego Urzędu Marszałkowskiego pytanie dotyczące narzędzi dla rodzin, np. firm rodzinnych i ewentualnych preferencji podatkowych lub podobnych mechanizmów. Niestety przesłana odpowiedź nie ujawniła żadnych nowych interesujących propozycji.
Nie potrafię się oprzeć wrażeniu, że ten program - przynajmniej w takiej postaci, jaką można przeczytać tutaj http://opolskie.pl/docs/ssd_w_woj._opolskim_x_cze2.pdf - stanowi tak naprawdę program zatrudnienia nowych urzędników w Urzędzie Marszałkowskim.