Social Share:
minister Jarosław GowinMinister Sprawiedliwości przedstawił uwagi do nowelizacji Regulaminu Prac Rady Ministrów. Odnoszą się one m.in. do przepisów dotyczących prowadzenia konsultacji społecznych, a także zakresu oceny skutków regulacji, przeprowadzanej dla każdego nowego projektu aktu prawnego. Po raz pierwszy padła propozycja, aby ocenie podlegały potencjalne skutki regulacji prawnych na sytuację rodzin, w tym na warunki rozwoju demograficznego, sytuację ekonomiczną i stabilność rodziny oraz dobro dziecka.
Postulat nałożenia na projektodawców aktów normatywnych obowiązku uwzględnienia w ocenie skutków regulacji wyników analizy jej wpływu na sytuację rodzin jest podnoszony przez partnerów społecznych, w szczególności przez organizacje zajmujące się, na co dzień, sprawami rodziny. Analiza wpływu aktu normatywnego na sytuację rodziny jest szczególnie istotna w dobie kryzysu ekonomicznego i demograficznego.