Social Share:
urlop 1W Polsce rodzicom, którzy wychowują jedno dziecko i tym, którzy wychowują dwoje, troje, czworo i więcej przysługuje tyle samo dni wolnych od pracy rocznie z tytułu opieki nad dziećmi. Według Naczelnej Rady Adwokackiej dyskryminuje to rodziców wielodzietnych, naruszając konstytucyjna zasadę równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji jednostki.


Naczelna Rada Adwokacka postuluje o wydłużenie tego czasu adekwatnie do liczby posiadanych dzieci. W związku z tym zwróciła się do Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka – z prośbą o interwencję w tej sprawie. Rzecznik przekazał sprawę do „rozpatrzenia i przeanalizowania możliwości legislacyjnych" Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.

Ciekawe czy postulat utknie w machinie biurokratycznej przekazywany z resortu do resortu, czy ma szanse na realizację?