Social Share:
Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA zbadała, że aż 32 procent rodzin nie może skorzystać z odpisu ulgi od podatku dochodowego na wychowanie dzieci, bo ma za niskie dochody.Oczywiście im więcej się ma dzieci, tym odpis całej ulgi staje się coraz mniej realny. Jeśli chciałoby się odpisać całość przysługującej kwoty, to na przykład rodzina z czworgiem dzieci musiałaby mieć dochód przekraczający 7000 zł. Niestety nie ma zbyt dużo rodzin z czworgiem dzieci osiągających takie dochody. W efekcie blisko 70 procent rodzin z dwojgiem dzieci odlicza sobie ulgę na wychowanie dzieci, a im większa liczba dzieci tym odsetek ten drastycznie spada.

Tymczasem te odpisy podatkowe są przedstawiane jako jeden ze sztandarowych elementów polskiej polityki prorodzinnej. W praktyce okazują się jednak wyłącznie ładnym zapisem, nic nie znaczącym dla blisko 70 procent wielodzietnych rodzin w Polsce.