Social Share:
monitor polskiW Monitorze Polskim 5 czerwca opublikowano uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znaleźć można wstęp do instrukcji obsługi ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny – coś w rodzaju rozkładu jazdy PKP bez podania godzin odjazdów i przyjazdów pociągów.

Kto, gdzie, do kiedy
W zależności od miejsca zamieszkania wnioski na karty dużych rodzin będzie można składać teoretycznie już od 16 czerwca u wojewodów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast lub w instytucjach i u osób przez nich upoważnionych. Rodzice przynajmniej trójki dzieci mają stać się posiadaczami kart dożywotnio, dzieci - do lat 18-stu lub jeśli będą się uczyć, do ukończenia przez nie 25 roku życia.

Jakie zniżki
Rządowe publikacje nie zawierają konkretnych informacji, do jakich zniżek ogólnopolska karta dużej rodziny ma z pewnością uprawniać.

To samo i nie to samo, czyli rodziny zastępcze = wielodzietne?
Zaskoczeniem dla wielu rodzin będzie też znalezienie się w programie tzw. rodzin zastępczych. Ich członkowie za wykonywanie zawodu rodzica – opiekuna np. trójki dzieci otrzymują przelewy na poziomie minimum 5 tysięcy złotych. O takich przychodach, według danych GUS-u, większość rodziców w tradycyjnych, polskich rodzinach wielodzietnych może tylko pomarzyć.

Promocja...
Informacje na temat ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która ma stawać się elementem promocji rodziny wielodzietnej (i ... pieczy zastępczej?) znaleźć można na stronach rządowych w sąsiedztwie działów o alimentach, opiece zastępczej i adopcji. Czy karty będą dystrybuowane w MOPS-ach czy w biurach promocji miast i gmin?

Z niecierpliwością oczekujemy na dalsze informacje. Wszystko wskazuje na to, że prace nabrały tempa. Czy skomplikowany system kart dużych rodzin faktycznie zafunkcjonuje od 1 lipca, jak obiecało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej?