Social Share:

ppsycholog zdj1Statystyki mówią, że jedna piąta polskich uczniów doświadczyła kilkutygodniowej lub dłuższej rozłąki z przynajmniej jednym z rodziców.

Badanie „Dziecko, rodzina i szkoła wobec migracji rodzicielskich” przeprowadziła dla Rzecznika Praw Dziecka w 2014r., Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium. Skutkiem otwartych granic i możliwości pracy w dowolnym państwie Unii Europejskiej jest również olbrzymia liczba dzieci, których mama lub tata przebywa na emigracji. Nieobecność jednego z rodziców powoduje u dzieci poważne braki w procesie wychowawczym.

Młodzi rodzice dążąc do własnego mieszkania i uzyskania przyzwoitego poziomu życia czasami wybierają emigrację. Nawet roczny pobyt na obczyźnie pozwala zaoszczędzić sumy, które pozwalają na zaciągnięcie kredytu z tzw, wkładem własnym. Niestety w sytuacji, gdy rodzina nie emigruje w całości, często w domu pozostają małe dzieci. Bywa, że przez wiele lat matka lub ojciec łożą na utrzymanie swojego dziecka w Polsce, pracując w Wielkiej Brytanii lub w Niemczech.

Zdaniem psychologa dr Jolanty Próchniewicz stracony dla dzieci i rodziców czas może być nie do odrobienia. Rosnące w poczuciu opuszczenia dzieci miewają problemy psychologiczne podobne do rówieśników, u których w domach jest na przykład problem z alkoholem.

Dzieci obwiniają się. Często są przekonane, że wyjazd rodzica jest skutkiem jego niewłaściwego zachowania, złych ocen w szkole, charakteru, który może jest niezgodny z oczekiwaniami mamy lub taty.

W trudnych sytuacjach wychowawczych czasami warto zasięgnąć porady psychologa. W Poznaniu do dyspozycji rodziców jest Poradnia Psychologiczna działająca w Fundacji „Głos dla Życia”przy ul. Fortecznej 3.

Dzięki finansowaniu jej działalności przez Urząd Miasta Poznania, dla rodzin jest bezpłatna. Do dr Jolanty Próchniewicz można zatelefonować o dowolnej porze, od poniedziałku do piątku, między godziną 9:00 a 16:00, na nr tel. 61 653 03 93. Spotkania z rodzicami odbywają się w gabinecie psychologa w siedzibie Fundacji. Poradnia prowadzi nie tylko poradnictwo psychologiczne i prawne. Do jej zadań należy również podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. Dr Jolanta Próchniewicz współpracuje z wieloma organizacjami o podobnym zakresie zainteresowań, a porad udziela osobiście, telefonicznie lub listownie, także przez e-mail lub zwykłą pocztę.