Social Share:
4 Toruń karaToruń realizuje Program Promocji Dużej Rodziny "Jesteśmy Razem". 17 października 2012 r. prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał umowę z Fundacją „Nadzieja dla rodzin", która jest partnerem samorządu w realizacji przedsięwzięcia. To nowatorskie rozwiązanie w skali kraju, ponieważ Toruń jest pierwszym miastem w Polsce, które realizuje Program Promocji Dużej Rodziny przy wsparciu organizacji pozarządowej. Toruń powinien być wzorem dla innych. Do tej pory podobne inicjatywy prowadzone były poprzez jednostki podległe samorządom, głownie przez Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Rodzinie.

Karta Dużej Rodziny stanowi zespół ulg dla wszystkich członków rodzin wielodzietnych z Torunia, również dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Ma stanowić przywilej i udogodnienie dla tych, którzy podejmują się trudu wychowania licznego potomstwa.
Przysługuje wszystkim chętnym członkom dużych rodzin, także rodzin zastępczych, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki do 24 roku życia. Wnioski są przyjmowane od 22 października 2012 roku. Obecnie Karty wydawane są w ciągu tygodnia od daty złożenia wniosku.
Dzięki Programowi rodziny wielodzietne mają ulgi w korzystaniu m.in. z oferty miejskich instytucji kultury, sportu i rekreacji czy łatwiejszego dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Decyzję o przystąpieniu do programu toruńscy radni podjęli 19 lipca 2012 roku.
Rodziny wielodzietne w Polsce korzystają z następujących form wsparcia:
•    zasiłku rodzinnego z dotacji celowej budżetu państwa na trzecie i kolejne dziecko w wysokości 80 zł miesięcznie (Ustawa o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm., obecna stawka obowiązuje od 1.11.2009 r.)
•    ulg uchwalonych w kilkunastu miastach przez rady miejskie w ramach programów dla dużych rodzin.
Ponadto w Toruniu rodziny wielodzietne korzystają z następujących preferencji:
•    ubiegając się o mieszkanie z zasobów gminy mają pierwszeństwo w umieszczaniu ich na listach mieszkaniowych
•    rodzina składająca się z co najmniej 6 osób mieszkająca w lokalu powyżej 80 mkw. nie płaci podwyższonego czynszu (Uchwała Nr 777/10 RM Torunia z 15.04.2010 r.)
•    uczniowie z rodzin wielodzietnych (5 i więcej dzieci uczących się i będących na utrzymaniu rodziców do 20 roku życia) korzystają z biletu specjalnego za 1 zł na wszystkich liniach dziennych (Uchwała Nr 700/09 RM Torunia z 10.12.2009 r.).
-    Celem przedsięwzięcia jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, poprawa warunków życia i wzmocnienie psychofizycznej kondycji rodzin wielodzietnych. Program ma wzmocnić rolę rodziny w procesie wychowania dziecka oraz zwiększyć szanse rozwojowe dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych – mówi doradca prezydenta, Lidia Chamarczuk-Mazurek.
W toruńskim programie nie ma limitu Kart Dużej Rodziny. Nie wyznaczono także kryterium dochodowego. Karty mogą dostać wszystkie rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub w przypadku, gdy się uczą lub studiują - do 24 roku życia. Ponad 18-letnie dzieci musza tylko przedstawić zaświadczenie, że się uczą lub studiują.
Partnera miasta do realizacji programu wybrano w konkursie. Została nim organizacja pozarządowa Fundacja "Nadzieja dla rodzin". Zadaniem fundacji jest pozyskiwanie rodzin do programu, weryfikacja wniosków rodzin, wydawanie Karty Dużej Rodziny i przedłużanie jej ważności. Zajmuje się też diagnozowaniem i monitorowaniem rodzin w zakresie potrzeb wychowawczych i innych problemów rodzin wielodzietnych, pozyskiwaniem partnerów programu, naborem wolontariuszy i organizacją pomocy środowiskowej. Prowadzi stronę internetową poświęconą temu tematowi i wydaje informator dla rodzin.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy:
•    pobrać i wypełnić wniosek (wniosek do pobrania na stronie internetowej http://duzarodzina.pl/images/stories/pdf/wniosek.pdf w siedzibie Fundacji „Nadzieja dla Rodzin" ul. Kopernika 22 lub w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta).
•    przygotować niezbędne dokumenty oraz zdjęcia osób uprawnionych do otrzymania karty (zdjęcia można dostarczyć na płycie CD lub innym nośniku oraz w wersji papierowej, należy je podpisać, mogą być to zdjęcia zrobione własnoręcznie w domu, ważne aby widoczna była twarz osoby na fotografii).
•    złożyć wniosek w siedzibie Fundacji „Nadzieja dla Rodzin" przy ul. Kopernika 22 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach 8.00-16.00; czwartek 8.00-18.00).
•    odebrać karty dla wszystkich członków swojej rodziny i cieszyć się zniżkami.
•    przed upływem roku od daty wydania karty złożyć ponownie wniosek w celu przedłużenia ważności karty.
Więcej na http://duzarodzina.pl/index.php/-karta-duej-rodziny-.html oraz http://www.torun.pl/pl/zdrowie/wspieramy-duze-rodziny