Social Share:
Karta "Rodzina+", to lokalny program aktywizujący, skierowany do wielodzietnych rodzin, zameldowanych w Częstochowie. W programie mogą
wziąć udział członkowie wielodzietnych rodzin posiadających minimum troje dzieci do 18. lub 26. (uczące się) roku życia, zameldowane w
Częstochowie. Założeniem programu jest udostępnienie uczestnikom akcji oferty zniżek, rabatów i promocji.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie otrzymują od organizatora Kartę "Rodzina +", którą legitymują się w punktach
usługowych, które przystąpiły do programu.
W ramach oferty zaproponowano m.in.:
- usługi fryzjerskie i kosmentyczne
- usługi kulturalne (kino, teatr, filharmonia, muzea, imprezy
plenerowe)
- usługi edukacyjne (kursy językowe, taneczne, prawa jazdy)
- usługi sportowo-rekreacyjne (basen, fitness, wycieczki, wstęp na mecze)
- usługi gastronomiczne (kawiarnie, restauracje, bary, pizzerie,
sklepy)
- usługi medyczne (badania i zabiegi nierefundowane, wyroby rehabilitacyjne, apteki)
- usługi informatyczne (sklepy komuterowe, lokalni dostawcy internetu)
- usługi dla dzieci ("małpie gaje", "wesołe miasteczka" itp.)
- usługi transportowe (zniżka w MPK, taxi, busach)
- usługi inne (rabaty w pośrednictwach – finansowych i
nieruchomości).