Social Share:

Od 24 maja 2012 r. Urząd Miejski w Bielsku-Białej realizuje Program „Rodzina +”, który jest skierowany do rodzin wielodzietnych i zastępczych w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata

2010-2013”.  Rodziny te mogą ubiegać się o wydanie  kart „rodzina +” , które uprawniają do uzyskania ulg przy korzystaniu z usług instytucji publicznych oraz z oferty przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta wyrażających chęć włączenia się do Programu.

         Program spotkał się z dużym zainteresowaniem rodzin wielodzietnych i zastępczych. Do Urzędu wciąż wpływają nowe wnioski o wydanie kart „rodzina +”. Dotąd zarejestrowano 859 wniosków, z czego rozpatrzono 718. Wg stanu na dzień dzisiejszy wydano 3635 kart dla poszczególnych członków rodzin.

Bardzo cieszy duże zainteresowanie podmiotów przystępujących do Programu jako Partnerów.

         W Programie uczestniczą miejskie jednostki organizacyjne w dziedzinie kultury i sportu takie jak: Bielskie Centrum Kultury, Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Galeria Bielska BWA, Miejski Dom Kultury, Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Teatr Polski.


Do Programu dołączyli:
·    AK Agencja Allianz 
·    AQUA S.A.
·    Figlo-Park w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 90
·    „ZIAD BIELSKO-BIAŁA” S.A.

Więcej informacji na: http://www.rodzinaplus.pl