Social Share:

„Kraśnik wspiera Rodziny 3 plus”

W czerwcu br., na wniosek burmistrza miasta, radni uchwalili Program " Kraśnik wspiera Rodziny 3 plus ", którego celem jest wzmocnienie funkcji rodziny wielodzietnej. MOPS rozpoczął już wydawanie specjalnych kart

uprawniających do korzystania z Programu.

Ma on zwiększyć dostępność do dóbr kultury i sportu oraz poprawić warunki życia i pozytywny wizerunek rodziny wielodzietnej. Program jest elementem długofalowej Strategii Rozwoju Miasta, w szczególności w zakresie lokalnej polityki rozwiązywania problemów społecznych.

Dzięki niemu rodziny wielodzietne będą mogły korzystać na preferencyjnych warunkach z ofert miejskich instytucji. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza miasta z września br. w Programie uczestniczą już CKiP oraz MOSiR. Po zmianie cennika biletów MPK przez kraśnickich radnych również ta instytucja ma oferować ulgi: osoby wyposażone w karty będą mogły zakupić miesięczny karnet na przejazdy autobusami miejskimi o wartości 10 zł.

Beneficjentami Programu są rodziny składające się z rodziców/opiekunów oraz 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia (do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje). Zostaną oni wyposażeni w Kraśnicką Kartę Rodzinną uprawniającą do zniżek. Wnioski o przyznanie kart należy składać w MOPS.

Aktualnie w CKiP można skorzystać z następujących ulg:

- bezpłatne wejście na jeden niedzielny seans filmowy,

- zniżka 50% na wejście na seans w pozostałe dni tygodnia,

- nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez instruktorów CKiP.

Natomiast MOSIR decyzją burmistrza oferuje:

- bezpłatne wejście na krytą pływalnię w niedzielę w godz. 13:00 - 13:45,

- opłatę 1 zł za godzinę na krytej pływalni w pozostałych wolnych terminach,

- zniżkę 50% na odkrytą pływalnię w sezonie letnim.

Ponadto zwolniono uczestników Programu z opłat za imprezy ogólnomiejskie.

Burmistrz Mirosław Włodarczyk będzie także zachęcał prywatnych przedsiębiorców i handlowców do udziału w Programie, np. w zamian za możliwość promowania swoich produktów i usług w miejskich serwisach i wydawnictwach. Szczegóły dotyczące zakresu ulg zostaną określone w porozumieniach zawieranych przez burmistrza z poszczególnymi podmiotami gospodarczymi.

Więcej na www.krasnik.pl