Social Share:

Rada miasta Lublina jednogłośnie przyjęła program „Rodzina Trzy Plus”, który zapewnia dużym rodzinom korzystanie ze stałych, tymczasowych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez instytucje miejskie (kulturalne i sportowe) oraz firmy i przedsiębiorstwa.

W Lublinie mieszka ponad cztery tysiące rodzin, które od kwietnia 2012 r. mogą w ramach programu skorzystać z Karty „Rodzina 3 plus” uprawniającej do zniżek w teatrach, muzeach, galeriach, domach kultury oraz w ośrodkach sportowych. Na liście prywatnych przedsiębiorców, którzy zadeklarowali udział w projekcie są m. in. kluby sportowe, sale zabaw, sklepy, szkoły językowe.

W powstawaniu programu uczestniczył m. in. Związek Dużych Rodzin, którego koło działa od stycznia w Lublinie.

Jakie warunki musi spełniać rodzina ubiegająca się o kartę "RODZINA TRZY PLUS"?

troje lub więcej dzieci (do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się) na utrzymaniu rodziców (lub rodzica)

W przypadku dzieci niepełnosprawnych ograniczenia wiekowe nie obowiązują.

wspólny adres zamieszkania na terenie Miasta Lublin

Jak otrzymać kartę "RODZINA TRZY PLUS"?

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych ul. Leszczyńskiego 20 - V piętro pok. 503 w godzinach 7.30 – 15.30. Druki wniosku dostępne są na miejscu.

Można je także pobrać .

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku?

1. w przypadku rodziców lub opiekunów - dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
2. w przypadku dzieci w wieku szkolnym - do wglądu legitymacja szkolna;
3. w przypadku dzieci powyżej 18-go roku życia - oświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Uwaga: nie mogą to być kserokopie!

Jak można odebrać Kartę?

Wniosek o wydanie Karty "Rodzina Trzy Plus" rozpatrywany jest w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia wraz z załącznikami. Po odbiór Karty "Rodzina Trzy Plus" należy zgłosić się do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ul. Stanisława Leszczyńskiego 20 - V piętro pok. 503 w godzinach pracy Urzędu. Wraz z  Kartą "Rodzina Trzy Plus" otrzymuje się aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień.

Karta wydawana jest każdemu członkowi dużej rodziny!

Jak korzystać z karty "RODZINA TRZY PLUS"?

Karta "Rodzina Trzy Plus" ważna jest do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Karta "Rodzina Trzy Plus" ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Karta "Rodzina Trzy Plus" ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom.

W przypadku upływu terminu ważności lub utraty Karty użytkownik może złożyć wniosek o ponowne wydanie Karty "Rodzina Trzy Plus".

Urząd miejski ma rozpocząć wydawanie kart w Programie „Rodzina Trzy Plus” od 1 maja.

Listę miejsc i instytucji, które wstępnie zgłosiły się do programu, można zobaczyć .

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych od dzisiaj przyjmuje wnioski  o wydanie Karty w ramach Programu "Rodzina Trzy Plus". Można je składać  w siedzibie Wydziału - ul. Leszczyńskiego 20 (V piętro, pok. 503) w godzinach pracy Urzędu. (7.30 - 15.30)

Rodziny, które posiadają trójkę lub więcej dzieci, będą mogły korzystać m.in. z darmowych wejść na basen, zniżek przy zakupie biletów na wydarzenia kulturalne, rabatów na zakup artykułów dziecięcych.

Szczegółową listę partnerów akcji oraz katalog ulg i zwolnień, można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Lublin.  Okres oczekiwania na kartę wynosi około 7 dni.

Więcej na http://bip.lublin.eu