Social Share:

Uchwałą Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca br. został przyjęty program Duża Rodzina. Celem programu jest wsparcie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych poprzez ułatwienie im dostępu do kultury, rekreacji, sportu

oraz innych dóbr i usług. Uchwała stwarza możliwość przystąpienia do Programu podmiotom prywatnym prowadzącym działalność gospodarczą, w celu świadczenia usług na rzecz osób objętych Programem na określonych przez nie preferencyjnych warunkach. Przystępujące do Programu podmioty prywatne składają deklaracje w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25 w Dziale Usług pok. nr 9 tel. 32/ 42 21 111 wew. 354. Wnioski o wydanie e-karty imiennej upoważniającej do zniżek wydawane będą w Miejskim Punkcie Sprzedaży Kasa Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku na Placu Wolności od 2 lipca 2012 r. Istnieje możliwość pobrania wniosku w OPS i w Punktach Terenowych. Serdecznie zapraszamy podmioty prywatne do współpracy w realizacji Programu „Duża Rodzina”.

Więcej informacji na http://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/program-duza-rodzina,ne,83,23